| Het centrum komt op het plateau van Ukkel, naast het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI), het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie en de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Klimaatcentrum in Ukkel opent begin 2023 de deuren

AD
© BRUZZ
27/09/2022

In Ukkel opent begin volgend jaar een van de grootste klimaatcentra van Europa. Dat schrijft De Standaard. De bekende onderzoekster Valerie Trouet zal het centrum leiden.

Begin 2023 opent het Belgische ­klimaatcentrum in Ukkel. Het centrum moet alle relevante kennis en expertise over klimaat zowel bundelen als coördineren. In Nederland en Zwitserland zijn er al gelijkaardige centra, maar het centrum in Ukkel zou een van de grootste van Europa worden.

Leiding

Het klimaatcentrum komt onder leiding van Ella Jamsin (37) en Valerie Trouet. Jamsin is doctor in de fysica (ULB) en zal verantwoordelijk zijn voor de praktische organisatie van het centrum.

Trouet krijgt de functie van wetenschappelijk directeur. Zij is hoogleraar aan de University of Arizona in de Verenigde Staten en wordt wereldwijd gelauwerd omwille van haar dendrochronologisch werk: ze onderzoekt het klimaat in het verleden aan de hand van de de jaarringen in bomen.

Voorbereiden op extreem weer

Het centrum zal zich toeleggen op verschillende vragen, zoals 'hoe stoten we minder broeikasgassen uit?' en 'hoe bereiden we ons voor op toekomstig, extreem weer?'. Een van de opdrachten van het centrum bestaat eruit om studies naar klimaatscenario’s uit te werken op regionale of lokale schaal.

Het centrum strijkt neer op de campus in Ukkel waar ook het KMI gevestigd is. In totaal zouden er een twintigtal mensen tewerkgesteld worden.

In het pand is er ook ruimte voor huisvesting voor onderzoekers die er tijdelijk verblijven. Daarnaast zullen er nog een tachtigtal mensen van de federale kennisinstituten (zoals het KMI, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, het Afrikamuseum ...) aan het centrum verbonden zijn.

Startbudget

Het centrum krijgt twee miljoen euro startbudget toegewezen. In de komende tien jaar komt daar nog eens tien miljoen euro bij. Die middelen zijn niet nieuw, maar worden geheroriënteerd naar klimaat­onderzoek.

Het centrum zal ook informatie aan bedrijven en economische sectoren aanbieden via een soort ­loket.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni