Ook VUB tekent voor meer transparantie over proefdieren

© VUB
| De Vrije Universiteit Brussel.

Zo’n 20 Belgische onderzoekscentra – universiteiten en bedrijven – willen voortaan open communiceren over het gebruik van proefdieren. Ook de VUB tekent de overeenkomst, drie jaar na de aanklacht van GAIA. “We willen koploper zijn in alternatieven voor dierproeven.”

Onderzoekers die met proefdieren werken willen vanaf nu beter en helderder communiceren over hoe en waarom ze dat doen. Alle grote Belgische universiteiten, plus bedrijven als Janssen en GSK, ondertekenden daartoe een overeenkomst.

Proefdieronderzoek blijft immers een gevoelig punt. Compromitterende filmpjes van GAIA over nalatige proefdierbehandeling bij de Vrije Universiteit Brussel (VUB) veroorzaakten een golf van verontwaardiging en een tijdelijke schorsing van de dierproeven, waarna de universiteit strikter toezag op het dierenwelzijn. Ook de VUB engageert zich nu voor meer transparantie over dierproeven.

Kanker en Alzheimer

“We verbinden ons om een meer open en proactieve communicatiecultuur na te streven,” zegt Sicco Wittermans van de VUB. “ Zo kunnen we het publiek informeren over het onderzoek waarvoor proefdieren worden gebruikt. Daarvoor werken we ook aan een nieuwe website.”

Dierproeven zijn in sommige gevallen immers noodzakelijk. “Als het gaat over ernstige ziekten zoals kanker en Alzheimer, is proefdieronderzoek nog steeds cruciaal. Het laat ons toe om nieuwe therapieën te ontwikkelen en de doeltreffendheid ervan te testen voor dat op patiënten gebeurt,” aldus Wittermans.

Menselijke huidcellen

Tegelijkertijd zoekt de universiteit naar andere oplossingen. “De VUB hangt het zogenaamde '3R' principe aan. Dat wil zeggen dat we streven naar het verfijnen (Refine), verminderen (Reduce) en vervangen (Replace) van proefdiergebruik bij wetenschappelijk onderzoek,” verklaart Wittermans.

“We willen echt een voortrekkersrol spelen in de ontwikkeling van alternatieve methoden, bijvoorbeeld met het Innovation Centre 3Rs van professor Vera Rogiers. Daar worden bijvoorbeeld stamcellen uit menselijke huidcellen ingezet voor onderzoek naar levertoxiciteit, in plaats van dieren.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?