Interbeton BRUZZ ACTUA 1650
© Bas Bogaerts

Brusselse sectorfederaties: 'Bouw oude industrieterreinen niet vol met woningen'

© Belga
24/01/2024

Vijf Brusselse sectorfederaties, actief in de bouw, human resources, voedsel en biochemie, hebben woensdag een gemeenschappelijk industrieel memorandum voorgesteld voor de volgende Brusselse regering. "Bouw oude Brusselse industrieterreinen niet langer vol met woningen, maar behoud dievoor voor nieuwe industrieën."

De federaties bundelen voor het eerst de krachten in een nieuw platform 'Brussels Industries Synergy'. Samen willen de organisaties een bevoorrechte partner worden van de overheid als het gaat om de ontwikkeling van het toekomstige industriebeleid. In Vlaanderen en Wallonië bestaan al gelijkaardige samenwerkingen.

De vijf sectorfederaties zijn samen goed voor een economische meerwaarde gelijk aan 85.000 voltijdse jobs. Het gaat om Bouwfederatie Embuild Brussels, Federgon Brussel, Essencia Wallonie-Bruxelles, Fevia Brussel en Agoria Brussels.

Er zijn weliswaar voor- en tegenstanders van het idee om industrie te behouden in de stad, maar volgens de sectorfederaties zijn de industrieterreinen "de drijvende kracht" achter innovatie en nieuwe technologieën, die op hun beurt "cruciaal" zijn voor een duurzame en rechtvaardige transitie, zo stelt Frédéric Druck, directeur van de regionale chemie- en biowetenschappenfederatie Essencia Wallonie-Bruxelles.

Als eerste wapenfeit komt Brussels Industries Synergy daarom met verschillende adviezen aan de volgende regering. Zowel op het vlak van innovatie, talent, concurrentievermogen, een digitale en duurzame transitie en duurzaamheid en mobiliteit vragen ze de toekomstige Brusselse regering en de negentien gemeenten rekening te houden met de industrie en deze te beschermen.

  • Steun talentontwikkeling

Nieuw talent moet aangetrokken worden door in te zetten op duaal leren en de verdere uitbouw van STEM-richtingen. Ook moet extra ingezet worden op publiek-private partnerschappen, waardoor de werkgelegenheid opnieuw opgetrokken kan worden en er extra jobs gecreëerd kunnen worden. Daarvoor moet nauw worden samengewerkt met de onderwijssector.

  • Zet in op concurrentiepositie

Het concurrentievermogen in het Gewest dient beschermd te worden door de belastingsdruk te verlagen en de procedures voor vergunningsaanvragen te simplificeren. Zo is de fiscale druk in Brussel in vergelijking met Vlaanderen en Wallonië enorm toegenomen, geloven de federaties. Vooral over de opcentiemen onroerende voorheffing maakt men zich grote zorgen.

Die zou gemiddeld tot wel driemaal hoger liggen dan in Vlaanderen het geval is. Volgens de sectorfederaties is een harmonisatie van de onroerende voorheffing dan ook de weg vooruit. Vergunningsaanvragen moeten eenvoudiger worden door Artificiële Intelligentie op het dossier toe te passen. Zo kunnen de procedures versneld worden. Daarnaast moet het Brussels Gewest stoppen met complexe Europese regelgeving nog strenger en complexer te maken, klinkt het.

  • Behoud industriegebieden

Oude Brusselse industrieterreinen mogen ook niet langer volgebouwd worden met woningen, maar moeten prioritair voorbehouden worden voor nieuwe industrieën.

Een duidelijke vraag aan het adres van citydev.brussels (de voormalige Société de développement pour la Région de Bruxelles-Capitale), de overheidsorganisatie die eigenaar is van veel braakliggende industrieterreinen in het Brusselse. Enkel op die manier kan een talent- en stadsvlucht van industriële bedrijven een halt toegeroepen worden, zo denken de sectorfederaties.

  • Investeer in ecologische en digitale transitie

Daarnaast moet de regering inzetten op competitieve duurzaamheid in het kader van de klimaattransitie. De sectorfederaties vragen de Brusselse regering om een energievisie op lange termijn uit te denken, alsook te investeren in de toekomstige SMR's, of kleine modulaire kernreactoren.

Ook de digitalisering van de diensten van het gewest en haar gemeenten moet dringend versterkt en versneld worden. Dat kan bijvoorbeeld door in te zetten op vernieuwde technologieën met betrekking tot de huisvesting in het gewest.

  • Werk samen met de regio

Volgens de sectorfederaties kan mits de juiste technologie meer dan twintig procent in het kader van het energieverbruik in het Brusselse woonbestand bespaard worden. Daarnaast moet Brussel opnieuw meer durven investeren in innovaties. Volgens de sectorfederatie wordt op dit moment minder dan drie procent van het Bruto Regionaal Product geïnvesteerd in innovatie.

  • Maak werk van metropolitane regio

Ten slotte moet ook de toegang tot de industrieterreinen verhoogd worden, dit zowel qua logistiek als voor de werknemers van de industriebedrijven in Brussel. Zo is het volgens het nieuwe platform een goed idee om het idee voor een "metropolitane regio" uit te werken in en om de mobiliteit beter af te stemmen op de industrie. Ook moeten er heel wat meer laadpalen voor elektrische wagens geplaatst worden aan industrieterreinen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie