20240226 Boerenprotest Europese wijk overal stro 3

| Niet alleen met mest werd er besproeid, ook stro werd in het rond gespoten.

Boerenprotest: jaar cel geëist voor het besproeien van ordediensten met mest

© Chris Verhaeghe
28/05/2024

Het Brusselse parket eist 1 jaar cel tegen een landbouwer uit Aalst die tijdens de boerenbetoging van 26 februari de ordediensten zou hebben besproeid met mest. De verdediging ontkent de feiten, die door het openbaar ministerie als ‘onterende behandeling’ worden beschouwd. “Het ging om water uit een beek”, aldus beklaagde Arnaud Jacobs. "Mest is veel te kostbaar om zo te verkwisten."

Duizenden boeren zakten eind februari af naar de hoofdstad om er te protesteren tegen het landbouwbeleid. De actie verliep grimmig en her en der braken rellen op opstootjes uit.

Bij het doorbreken van de barrages ter hoogte van het Europees Parlement zou de politie met mest zijn bespoten door een landbouwer uit Aalst die met zijn beerkar op de politie was afgereden.

"De aanwezige politiemensen dienden weg te springen om niet overreden te worden door de beklaagde”, klonk het tijdens de vordering van de openbaar aanklager. "De politie krijgt al genoeg shit over zich heen, maar het sproeien van mest op de ordediensten is een duidelijke en ernstige aantasting van de menselijke waardigheid.”

De substituut-procureur van het Brusselse parket eiste een streng signaal en vroeg de rechtbank om de beklaagde te veroordelen tot een effectieve celstraf van 1 jaar voor gewapende weerspannigheid, smaad en onterende behandeling.

'Mest is te kostbaar'

Volgens de verdediging klopt de versie van het parket niet. “Mocht er inderdaad mest zijn gebruikt, is dat zeer vernederend”, pleitte meester Luna Onzia. “Maar er is geen enkele meting of controle gedaan die bevestigt dat het om mest ging.”

Ook de betrokken landbouwer ontkent bij hoog en bij laag dat hij de politie had besproeid met de drek. “Het ging om water uit een beek. Mest is veel te kostbaar om zo te verkwisten”, aldus beklaagde Arnaud Jacobs.

Dat de Aalsterse boer zich schuldig maakte aan gewapende weerspannigheid, betwist de verdediging niet. "De feiten hebben zich afgespeeld in een context waarin iedereen opgehitst en gefrustreerd was", aldus meester Luna Onzia.

"De dynamiek van die dag moet zeker meespelen in de beoordeling van dit dossier, maar het klopt dat hij met zijn tractor door de barrage is gereden en daar een grens heeft overschreden. Ik vraag de rechtbank om mijn cliënt voor die feiten een opschorting toe te kennen. Voor de feiten van smaad en onterende behandeling vragen wij de vrijspraak.”

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni