Boerenprotest: drie agenten gewond, 'bijzonder veel schade'

© Belga - BRUZZ
22/02/2024
Updated: 26/02/2024 19.33u

Deze maandag betoogden landbouwers opnieuw in Brussel. Ze waren met zo'n negenhonderd tractoren om hun ongenoegen over het Europese landbouwbeleid te uiten. Tijdens de protestactie kwam het verschillende malen tot schermutselingen met de politie. Die moest onder meer stro en mest incasseren en zette het waterkanon en traangas in. Drie agenten raakten gewond.

19.02 uur: Hinder neemt af op voornaamste verkeersassen, 'bijzonder veel schade'

Na de betoging is het grootste deel van de landbouwers onderweg naar huis. Maar ze lieten wel hun sporen na in de hoofdstad. Zo liggen in de Wetstraat nog resten van verbrande banden en stro op een hoop. De incidenten van deze namiddag eisten duidelijk hun tol van het Brusselse straatmeubilair.

“Er is bijzonder veel schade,” zegt Inge Paemen, woordvoerder van Brussel Mobiliteit. “De Wetstraat moet nu eerst vrijgemaakt worden om te kijken of er schade is aan het wegdek en de brugstructuur.” Wanneer het verkeer er kan hernemen is nog niet duidelijk, al zal het vermoedelijk nog een paar uur duren. Op andere assen verwacht Brussel Mobiliteit geen grote hinder meer.

17.30 uur: Nog steeds heel wat verkeershinder

Rond 16 uur werden de laatste landbouwers weggestuurd door de politie, maar de verkeershinder is nog niet van de baan. Vooral in de Europese wijk en langs de invalswegen is het nog aanschuiven, meldt Brussel Mobiliteit.

Zo zijn de Wetstraat en de tunnels Reyers-Centrum, Tervuren, Jubelpark en Wet nog afgesloten. Ook de Waterloosesteenweg is niet bereikbaar, aangezien er aarde op het wegdek werd gestort. Op de Etterbeeksesteenweg zijn medewerkers van Brussel Mobiliteit ter plaatse om te inspecteren of de branden voor schade hebben gezorgd. In Oudergem gaat het autoverkeer dan weer stapvoets op de oprit van de E411, door traag invoegende tractoren.

Het verkeer in de Belliardstraat is wel genormaliseerd. Ook de uitrit van de Troontunnel richting de Belliardstraat en de Belliardtunnel richting E40/Tervuren werden opnieuw vrijgegeven.

Bij de MIVB zijn metrostations Schuman en Maalbeek, die op politiebevel werden afgesloten, opnieuw toegankelijk. Buslijnen 12, 21, 27, 34, 36, 38, 56, 60, 71, 75, 79, 80 en 95 worden wel nog lokaal omgeleid. Wanneer ze hun normaal traject kunnen hervatten, hangt af van op welk moment de opruimings- en andere werken zijn afgerond.

16.36 uur: Politie maakt balans op, drie agenten gewond

De politie telde maandag zowat negenhonderd tractoren die op een aantal Brusselse hoofdassen stonden, zoals de Europese wijk, de Wetstraat, de Belliardstraat en het Luxemburgplein. Dat meldt de politiezone Brussel Hoofdstad-Elsene in een persbericht. Er waren ook zo'n zevenhonderd buitenlandse betogers aanwezig, voornamelijk afkomstig uit Italië en Spanje, klinkt het.

"We kunnen bevestigen dat er een aanzienlijke hoeveelheid autobanden en stro in brand werden gestoken aan de barrage aan de Wetstraat ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat. Er werden vanop de brug van de Wetstraat ook brandende banden en stro naar beneden gegooid op de Etterbeeksesteenweg. Dankzij een tussenkomst van de sproeiwagens van de politie en de brandweer kon dit vuur geblust worden.”

De politie meldt verder dat er ook gebruik gemaakt werd van traangas omdat "omdat men met tractoren het politiedispositief wilde forceren." "Er is onmiddellijk een onderzoek gestart om de relschoppers te identificeren op basis van de analyse van de beelden," aldus de politie.

De politiezone maakt verder gewag van een aantal kleine incidenten, "maar zonder gevolgen." Drie agenten raakten gewond, maar over hun toestand is niets bekend.

16.02 uur: Politie stuurt laatste boeren weg

De politie heeft de laatste boeren weggestuurd die nog rond een brandhaard op de Wetstraat stonden, zodat de brandweer het vuur kon blussen. Protesterende boeren hadden eerder op de dag net voor het Schumanplein een berg plastic en banden in brand gestoken. Dat veroorzaakte zwarte rookpluimen in het midden van de Europese wijk.

De boeren dropen na wat aandringen af en beloofden volgende week terug te komen. Het afval van de boze boeren, stro, banden en lege blikjes, zijn net als enkele smeulende brandhaarden de stille getuige van een onstuimige protestactie.

15.18 uur: Eerste boeren keren huiswaarts

Omstreeks 15.00 uur hebben de eerste protesterende boeren in Brussel hun kar gekeerd en onder politiebegeleiding koers naar huis gezet. Op de Brusselse kleine ring, ter hoogte van de Wetstraat, vertrokken enkele tientallen tractoren. Dat stelde een journalist van Belga ter plaatse vast.

In de Wetstraat zelf en bij het Schumanplein zijn de tractoren wel nog altijd in groten getale aanwezig.

Enkele tractoren die een paar uur tegenover de politie stonden op de Etterbeeksesteenweg zijn ook vertrokken. Een tiental boeren staat daar momenteel nog onder de brug. Af en toe weerklinkt er nog een luide knal. De straat ligt vol met glas en afval dat in de richting van de politie is gegooid.

Via X waarschuwt de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene dat de uittocht verkeershinder met zich zal meebrengen op de grote verkeersassen. De terugkeer van de boeren vanuit de Belliardstraat zal verlopen via de Jubelparktunnel, wat voor vertraagd verkeer kan zorgen aan het Vierarmenkruispunt. De uittocht van de Wetstraat, langs de kleine ring, zal dan weer een impact hebben op het verkeer richting Brussel-Zuid, Koekelberg en de Louizalaan.

14.55 uur: Rondpunt aan luchthaven Zaventem vrijgemaakt

Rond de middag werd de rotonde geblokkeerd door betogende boeren, met de nodige hinder tot gevolg voor wie naar de luchthaven wou.

De blokkade is ondertussen vrijgemaakt. Het verkeer richting de luchthaven verloopt weer normaal, aldus Brussels Airport maandag.

14.53 uur: Verlinden vraagt politie relschoppers te identificeren

Enkele tientallen landbouwers zochten maandag met gebruik van hun tractor de confrontatie op met de politie. Ze gooiden ook met paaltjes en flessen en staken banden in brand.

"Als landbouwers vandaag opnieuw mogen samenkomen in Brussel om hun stem te laten horen en om respect en aandacht te vragen voor hun werk en toekomst, dat moeten ze ook datzelfde respect tonen voor de vele politiemensen die de manifestatie in goede banen leiden," reageert minister Verlinden op X.

"Onze politie zet in de eerste plaats in op het handhaven en herstellen van de openbare orde. Maar ik vraag de politiediensten ook om relschoppers te identificeren, al zeker als de bevelen van onze politiemensen niet worden opgevolgd en als personen gekwetst raken. Het recht op manifesteren is ons dierbaar, het moet dan ook met respect worden behandeld," aldus de minister.

13.40 uur: Ook Spaanse landbouwers voeren actie

Een vijftigtal vertegenwoordigers van de Spaanse Landbouworganisatie Asaja hebben zich aangesloten bij het boerenprotest. Ook zij verzetten zich tegen het geplande Europese vrijhandelsakkoord met Zuid-Amerikaanse landen.

"Waarom mogen boeren in andere landen pesticiden gebruiken voor hun producten die in de Europese Unie al lang verboden zijn?" luidt het. Daarnaast zeggen leden van Asaja in Brussel op straat te komen tegen "de administratieve lasten en bureaucratie vanuit Europa."

13.35 uur: Brussels Airport adviseert reizigers om trein te nemen naar luchthaven

Tractoren blokkeren een rotonde in de buurt van Zaventem, waardoor er files ontstaan rond en in de richting van de luchthaven. Brussels Airport adviseert reizigers daarom om met de trein naar de luchthaven te komen.

Er is sprake van een tiental tractoren die er de rotonde blokkeren.

13.28 uur: Minister Clarinval en Europees commissaris Wojciechowski ontvangen jonge landbouwers

Na afloop van de vergadering van de Europese ministers van Landbouw zullen Belgisch minister David Clarinval, die de vergadering voorzit, en Europees commissaris voor Landbouw Janusz Wojciechowski maandagmiddag een delegatie jonge boeren ontvangen. Dat valt te horen in de omgeving van Clarinval.

Honderden boeren zijn maandag naar Brussel gekomen om druk te zetten op de Europese ministers, die zich onder meer buigen over een administratieve verlichting voor de sector. Er worden ook maatregelen op middellange en lange termijn besproken. Na afloop van de vergadering, omstreeks 14.30 uur, zullen minister Clarinval en Wojciechowski enkele jonge landbouwers ontvangen in het gebouw van de Raad van de EU, waar de ministerraad plaatsvindt.

Doordat de protesterende landbouwers in de Europese wijk de confrontatie met de politie opzoeken, is de toegang tot het Raadsgebouw voorlopig geblokkeerd. Journalisten kunnen niet meer naar binnen vanwege de veiligheidsperimeter die de politie heeft ingesteld. Het einde van de ministerraad, met aansluitende persconferentie, wordt rond 14 uur verwacht.

13.25 uur: Veel verkeershinder

De protestactie brengt zoals vooraf aangekondigd heel wat hinder met zich mee. Vooral de Europese wijk is getroffen. Momenteel worden de Wetstraat en de Belliardstraat geblokkeerd door tractoren, zo laat Brussels Mobiliteit weten. Ook de Belliardtunnel is opnieuw afgesloten voor alle verkeer.

De Hallepoorttunnel richting Basiliek en de Reyers-Montgomerytunnel richting Ter Kameren waren ook afgesloten, maar zijn intussen terug geopend. Het verkeer gaat wel nog traag in het oosten van Brussel, onder meer aan de tunnels op de Tervurenlaan en de inrit van de E40 Luik-Leuven.

Ook het openbaar vervoer wordt verstoord door de protestactie. Metrostations Schuman en Maalbeek zijn afgesloten op politiebevel. Buslijnen 56 en 64 worden beperkt tot aan halte Ambiorix. Daarnaast zijn er lokale omleidingen voor buslijnen 12, 21, 27, 34, 36, 38, 56, 60, 71, 75, 79, 80, 95. De MIVB raadt reizigers aan zich zoveel mogelijk met de (pre)metro te verplaatsen.

13.05 uur: Boerenbond: 'Niet onze manier van actievoeren'

Boerenbond neemt maandag afstand van de relletjes en opstoten waarmee het boerenprotest gepaard gaat. "De protestacties in Vlaanderen zijn de voorbije weken altijd sereen en veilig verlopen. Wat we vandaag in Brussel zien, staat in schril contrast. Dat is niet onze manier van actievoeren. Deze organisaties en individuen doen dit op eigen verantwoordelijkheid," zegt Boerenbond-woordvoerster Elisabeth Mertens.

"Voor ons gaat het om de boodschap die men hier vandaag wil geven, namelijk de Europese beleidsmakers oproepen om het strategische belang van de landbouwsector te erkennen. De lat voor onze Europese boeren moet altijd hoger, maar landbouwers uit derde landen laat men vlot onder de lat passeren," aldus Mertens.

12.55 uur: Relschoppers zoeken confrontatie met de politie, die antwoordt met traangas

Enkele relschoppers hebben de confrontatie met de politie opgezocht. De oproerpolitie werd door een handvol relschoppers bekogeld met paaltjes en flessen. De politie heeft daarop traangas afgevuurd. In de achterhoede rukken boeren aan met dozen eieren onder de arm.

Op de Steenweg op Etterbeek hebben protesterende boeren een nieuwe brandhaard aangestoken met banden, stro en straatmeubilair. Door de rook ziet de groep boeren de politie niet goed staan. De oproerpolitie zet ook hier het waterkanon in om te proberen de vlammen te blussen.

KVDP / BRUZZ

12.38 uur: Boerenforum hekelt ‘neoliberale politiek van uitverkoop’

Volgens Tijs Boelens, voorzitter van het Boerenforum, komen de landbouwers op straat uit onvrede over een "neoliberale politiek waarin alles wordt uitverkocht." De onderhandelingen met een aantal Zuid-Amerikaanse landen voor een nieuw vrijhandelsakkoord, het zogenaamde Mercosur-akkoord, is volgens het Boerenforum slechts de laatste uitwas van een politiek die het economisch gewin als enige streefdoel ziet.

Eerder waren er al onder meer het vrijhandelsakkoord met Canada en maatregelen omtrent de import van goedkope gewassen uit Oekraïne. De frustraties bij de boeren dateren zelfs al uit de jaren tachtig. Landbouwers hebben die ook herhaaldelijk op vreedzame manier geuit. "Maar er wordt alleen maar schoorvoetend naar ons geluisterd als we de boel in rep en roer zetten."

De toezeggingen die de Europese Commissie reeds heeft gedaan, zoals het verder toelaten van pesticidengebruik en het uitstel van de verplichte braakligging van een deel van het landbouwareaal, doet Boelens af als "kruimels." "Ze willen ons enkel kruimels geven, maar wij willen brood en zelfs de hele bakkerij," stelt Boelens. "Daarmee bedoel ik dat de echte oplossing ligt in een ander handelsbeleid, waarbij de voedselstrategie in eigen handen gehouden wordt." Boelens pleit voor een New New Deal, waarbij de rijkdom wordt herverdeeld binnen Europa.

"Als je boeren economisch naar het graf draagt en ze dan nog eens ecologisch het mes op de keel zet, dan krijg je deze frustratie," onderstreept Boelens. "Europa kiest ervoor om wanhoop en miserie te zaaien. Wel, dan zal ze colère oogsten. En wij als boeren weten heel goed wat dat is, zaaien en oogsten," besluit Boelens.

11.58 uur: De sfeer wordt steeds grimmiger

KVDP / BRUZZ

11.45 uur: ABS veroordeelt vandalisme

Het Algemeen Boerensyndicaat (ABS) veroordeelt het vandalisme tijdens het boerenprotest in de Europese wijk. "Jammer dat het op deze manier moet gebeuren", zegt Mark Wulfrancke, beleidsmedewerker van ABS. "Dit is niet zoals in Vlaanderen."

Volgens Wulfrancke gaat de boodschap op deze manier verloren. "Een vuurton moet kunnen, maar dit gaat erover", klinkt het. "We voeren liever geen actie op deze manier."

ABS benadrukt dat het boeren oproept om alleen een tractor mee te nemen naar protesten, en geen karren met mest, stro of banden mee te brengen.

De landbouworganisatie verzet zich tegen de Europese vrijhandelsakkoorden. "We mogen consumeren wat we zelf niet mogen produceren", zegt Wulfrancke verwijzend naar een mogelijk handelsakkoord met Brazilië.

De Waalse boerenfederatie Fugea laat maandagochtend weten dat de woede van de boeren zal blijven, zolang er geen concrete antwoorden komen. "Onze eerste eis is die van een garantie op een waardig inkomen voor de landbouwers", klinkt het. De boeren verwachten van de Europese Commissie daden en beschouwen de recente beslissingen van de Commissie als "ruim onvoldoende".

11.42 uur: Vooral Mercosur-handelsakkoord is kop van Jut

Het Mercosur-handelsakkoord, waarover de EU momenteel onderhandelt met een aantal Zuid-Amerikaanse landen, vormt voor de Verenigde Jonge Landbouwers het voornaamste struikelblok. Terwijl boeren binnen België aan zeer strenge voorwaarden moeten voldoen, zou door het handelsakkoord de deur worden opengezet voor vlees en graan waarbij allerlei hormonen en pesticiden kunnen worden gebruikt zonder dat daar ook maar enige controle aan te pas komt. "Als de landbouwer geen voedsel meer kan produceren in Vlaanderen, dan stopt het verhaal voor ons maar ook voor de consument", onderstreept woordvoerder Stijn Zelderloo.

De landbouwers hebben het gevoel dat ze moeten dienen als pasmunt voor de export van de Duitse industrie en dat de regels die voor hen in Europa gelden, overboord zullen worden gekieperd voor goedkopere voedingswaren uit Zuid-Amerika. De toezeggingen die de Europese Commissie al heeft gedaan, zoals het uitstel van de verplichte braakligging, doen de Verenigde Jonge Landbouwers af als "een druppel op een hete plaat die moet dienen om de boeren even te sussen".

"Daarmee gaan we de landbouw niet redden. Europa heeft niet door dat het goud in handen heeft", vervolgt Eveline Dedoncker van de Verenigde Jonge Landbouwers. "We beschikken in Europa over de meest vruchtbare grond in combinatie met het meest gunstige klimaat om voeding te produceren. Onze Belgische voedselveiligheidsvoorwaarden zijn bovendien strenger dan gelijk waar in Europa."

Net daarom vinden ze het zo frustrerend dat producten vanuit Zuid-Amerika zonder ook maar enige voorwaarden de Europese en Belgische markten zouden mogen overspoelen. Die goedkopere producten ondermijnen ook de prijs, die nu al op een laag pitje staat. Daarom pleit de landbouworganisatie ook voor een waardige prijs. "Wij willen betaald worden voor onze producten en niet met subsidies. Wij willen niet afhankelijk zijn van iemand die beslist hoeveel we elk jaar krijgen", besluit Dedoncker.

11.38 uur: boeren bekogelen gebouwen Europese instellingen met eieren

Protesterende boeren hebben het Lexgebouw, een van de gebouwen van de Europese instellingen in de buurt van het Schumanplein, bekogeld met eieren.

KVDP / BRUZZ

11.30 uur: Grote brandhaard op brug van de Wetstraat over de Steenweg op Etterbeek

KVDP / BRUZZ

11.19 uur: Boeren gooien stro in de strijd, politie antwoordt met waterkanon

KVDP / BRUZZ

11.16 uur: Nieuwe colonne tractoren komt aan via Belliard

KVDP / BRUZZ

11.16 uur: 900 tractoren in Brussel, volgens politie

De actievoerende boeren zijn in totaal met 900 tractoren aanwezig. Dat blijkt uit de officiële telling van de politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene.

De politie zet traangas in.

10.09 uur: Rook en stro in Europese wijk

Het heeft even stro geregend in de Europese wijk. Een boer versnipperde een strobaal en bedekte de Steenweg op Etterbeek met een laagje stro.

Boze boeren staken vervolgens een deel van het stro in brand. Daardoor hangt er heel wat rook ter hoogte van de brug over de steenweg. Actievoerders gooien ook met bommetjes en licht vuurwerk. Ondertussen probeert de politie nog steeds de brandhaard op de Wetstraat te blussen met het waterkanon.

KVDP / BRUZZ

10.02 uur: Boeren doorbreken politieblokkade

Enkele boeren zijn er met hun tractoren in geslaagd om op het kruispunt van de Oudergemselaan en de Belliardstraat een politieblokkade te doorbreken. Dat stelde een journaliste van Belga ter plaatse vast.

De politie laat nu in ijltempo versterkingen aanrukken. Ondertussen worden de politiemensen ook met mest bestookt, waardoor ze zich verder moeten terugtrekken.

De politie heeft de perimeter nu ingeperkt tot de hoek van de Oudergemselaan en het Schumanplein. Extra politievoertuigen worden gepositioneerd. Enkele boeren bekogelen de aanwezige agenten met sinaasappels en bommetjes.

Eerder werd een eerste politieblokkade op het kruispunt eenvoudigweg omzeild. De blokkade hield namelijk geen rekening met het fietspad en voetpad, waardoor tractoren zich zo een weg konden banen richting het Schumanplein. Het politievoertuig, een soort straatafzetter, werd ook klemgereden door verschillende tractoren. De politieagent die het voertuig bestuurde kon dan ook niet anders dan de aftocht blazen.

@jameskanter op X.

9.45 uur: Politie zet waterkanon in om brandhaard te blussen

De politie heeft het waterkanon ingezet om een brandje in de Wetstraat te blussen. Protesterende boeren staken er strobalen en tractorbanden in brand. De oproerpolitie is ter plaatse en heeft de toegang tot het Schumanplein afgesloten.

De boeren proberen het vuur in de Wetstraat nog wat aan te wakkeren met extra banden en stro. De oproerpolitie is aanwezig met twee wagens die over een waterkanon beschikken. Wegens het boerenprotest stoppen er voorlopig ook geen treinen in het station Schuman.

9.30 uur: 300 tractoren geteld

In de Europese wijk zijn rond 8.30 uur al een driehonderdtal tractoren aanwezig. Dat heeft de Brusselse politie meegedeeld. De landbouwers hebben ook een mengsel van mest en banden uitgestort voor een politiebarricade aan de rand van het Schumanplein. "Je moet de koe melken, niet de boer", zo staat ook te lezen op een spandoek dat op een van de landbouwvoertuigen hangt.

"Er zijn al ongeveer 300 tractoren aanwezig in de Europese wijk. Maar er gaan er waarschijnlijk nog honderden bijkomen in de loop van de voormiddag", meldt de politie van de zone Brussel Hoofdstad Elsene. Sommige deelnemers van het boerenprotest zijn afkomstig uit Italië, zo valt tot slot op te maken uit gele vlaggen van de Italiaanse landbouworganisatei Coldiretti.

9.10 uur: Waterkanon ingezet

De sfeer is ondertussen al wat grimmiger geworden. Het waterkanon werd ingezet om het vuur dat ontstond doordat de boeren enkele autobanden in brand staken te blussen.

KVDP / BRUZZ

8.47 uur: Perimeter aan Lexgebouw

De politie heeft een ruime perimeter ingesteld ter hoogte van het Lexgebouw, iets voor de metrohalte Schuman in de Wetstraat.

KVDP / BRUZZ

8.33 uur: Boeren stoken vuurtjes en plegen vandalisme

Een aantal boeren probeert een verkeerspaal tegen de grond te werken. Ondanks verwoede pogingen zijn ze daar vooralsnog niet in geslaagd. Ondertussen worden ook de eerste vuurtjes opgepookt, onder meer de pmd-zakken uit de buurt moeten eraan geloven.

8.04 uur: Al tientallen boeren op post

Horden tractoren staan omstreeks 8.00 uur al rijendik tussen de Wetstraat en het Schumanplein. Ondertussen weerklinkt luid getoeter en worden de eerst (rook)bommetjes afgestoken.

7.20 uur: Tractoren op de Grote Markt

Enkele tientallen tractoren zijn luid toeterend het historisch centrum binnengereden, ook op de Grote Markt. Er worden vandaag opnieuw honderden tractoren verwacht in de hoofdstad, waar ze in de Europese wijk gaan actievoeren.

6.55 uur: Metrostations Schuman en Maalbeek gesloten

De politie laat maandagochtend op X, voordien Twitter, weten dat het trein- en metrostation van Schuman en Maalbeek gesloten zijn omwille van het protest van de boeren. Ze melden dat bovendien ook de Belliardstraat is afgesloten.

8ba5b065-whatsappimage2024-02-26at084003.jpeg

De betoging vindt plaats naar aanleiding van een Europese top van de ministers van Landbouw. Landbouwers, met tractoren, zulllen om 11.00 uur verzamelen aan het Schumanplein, in de Europese wijk in Brussel. Er worden enkele honderden tractoren verwacht, zo valt bij de initiatiefnemers te horen.

"Op maandag 26 februari 2024 wordt er opnieuw een grote landbouwersbetoging aangekondigd te Brussel", klinkt het bij de politie.

"Er kunnen zich verkeersproblemen voordoen op het grondgebied van het Brusselse gewest. Vanaf 06.00 uur is de Wetstraat afgesloten tussen het rond punt Schuman en de R20, de kleine Brusselse Ring, net als de Reyerstunnel komende van de E40 richting centrum en de Jubelparktunnel richting de Wetstraat."

Verkeershinder

"De kleine Brusselse Ring kan op bepaalde momenten ontoegankelijk zijn voor het autoverkeer, evenals het kruispunt Kunst-Wet", gaat de politie verder.

"Ook de straten in de omgeving van de Wetstraat en de Europese wijk kunnen verkeershinder ondervinden. Het merendeel van de deelnemers aan de betoging in de Wetstraat zal zich reeds van 's morgens vroeg via verschillende invalswegen verplaatsen, en de problemen kunnen aanhouden tot in de late namiddag."

De politie raadt dan ook af om met de wagen naar Brussel te komen, en raadt aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer, met een voorkeur voor metro en trein, of gebruik te maken van andere vervoersmiddelen.

Ook de MIVB waarschuwt haar reizigers voor sterke hinder. Bepaalde tram- en buslijnen zullen waarschijnlijk geblokkeerd worden door de betoging, klinkt het. Concreet gaat het om de tramlijnen 7, 25, 39, 44, 62, 81, 92 en 93, en de buslijnen 12, 21, 27, 29, 34, 38, 46, 48, 49, 50, 52, 54, 56, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 71, 74, 75, 79, 80 en 95. "Wij adviseren om vooral de metro en premetro te nemen", zegt woordvoerder Guy Sablon. "Die rijden ondergronds en hebben geen last van de verkeershinder.

Getoeter zondagnacht

Zondagavond al trekt een colonne tractoren de stad in, gepaard met luid getoeter. Ook 's nachts houdt het lawaai op sommige plekken heel wat Brusselaars uit hun slaap.

@Zwieze op X

'Landbouw als pasmunt gebruikt'

De betoging is een initiatief van onder meer de Europese organisatie Via Campesina (ECVC), die kleine en middelgrote landbouwbedrijven vertegenwoordigt. Vanuit Wallonië nemen de belangrijkste boerenorganisaties deel, zoals Fugea, FWA (Fédération wallonne de l'agriculture) en de jonge landbouwers van FJA (Fédération des jeunes agriculteurs).

Aan Vlaamse kant zijn Boerenforum en de Verenigde Jonge Landbouwers vertegenwoordigd.

De organisaties vragen de Europese Unie onder meer om zich terug te trekken uit vrijhandelsovereenkomsten, zoals met de Mercosur-landen, en om een sterk gemeenschappelijk landbouwbeleid. "Er is een Europese top die waarschijnlijk opnieuw de prijzen zal doen kelderen", zegt Stijn Zelderloo, woordvoerder van de Verenigde Jonge Landbouwers.

Mercosur

Hij verwijst naar het Mercosur-akkoord waarover de Europese Commissie momenteel onderhandelt, waardoor goedkope Zuid-Amerikaanse landbouwproducten de Europese markten zullen overspoelen, zo vrezen de boeren. "Het is genoeg geweest dat de landbouw als pasmunt wordt gebruikt", aldus nog Zelderloo.

Boerenforum vindt daarnaast dat de beloftes rond "eerlijke prijzen" te vaag blijven in het akkoord dat de landbouworganisaties sloten met de Vlaamse regering.

De grootste boerenorganisatie in Vlaanderen, Boerenbond, zei eerder niet actief op te roepen om naar Brussel te trekken op 26 februari.

"Verschillende beleidsniveaus hebben al maatregelen voorgesteld en we gaan nu in eerste instantie kijken wat dat de komende weken concreet oplevert", zei woordvoerster Elisabeth Mertens.

Bij een eerdere betoging in Brussel, op 1 februari, legden ruim duizend tractoren de hoofdstad lam. Hoeveel tractoren maandag naar Brussel afzakken, is nog onduidelijk, maar het valt niet uit te sluiten dat het er evenveel of zelfs meer zullen zijn.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni