24 februari 2023: het tentenkamp van asielzoekers op en langs de brug aan het kanaal en het Klein Kasteeltje

| 24 februari 2023: het tentenkamp van asielzoekers op en langs de brug aan het kanaal en het Klein Kasteeltje.

Ngo's mogen van rechter beslag leggen op Fedasil-middelen, agentschap tekent beroep aan

© Belga
02/02/2024

Fedasil, het federale agentschap voor de opvang van asielzoekers, is vrijdag eenzijdig op de hoogte gebracht dat er 2,9 miljoen euro aan Fedasil-middelen in beslag genomen kunnen worden door de niet-opvang van asielzoekers. Voor middenveldorganisaties als Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Dokters van de Wereld en Saamo betekent het een belangrijke overwinning. Fedasil gaat in beroep tegen de beslissing.

Eind januari velde het hof van beroep in Brussel een vonnis dat verschillende middenveldorganisaties in staat stelt om geld terug te vorderen van Fedasil om asielzoekers te ondersteunen die op straat overleven, maar wettelijk gezien opvang zouden moeten krijgen van de Belgische staat. De staat werd tot vandaag al ruim 8.800 keer veroordeeld voor het niet-nakomen van de asielwetgeving. Diegenen die de asielprocedure doorlopen hebben, hebben recht op bed, bad en brood van de staat.

"Al gedurende 835 dagen schendt de Belgische overheid de mensenrechten van mensen die in ons land bescherming zoeken. Dit terwijl er een eenvoudige oplossing binnen handbereik ligt", klinkt het bij de organisaties. "Deze crisis is snel en efficiënt oplosbaar, mits politieke wilskracht. Toch weigert de overheid halsstarrig actie te ondernemen, wat de huidige crisis onnodig verlengt. We voelen ons dus genoodzaakt om als laatste redmiddel deze actie te ondernemen."

Uitbreiding noodhulp

Het hof van beroep besliste dat de middenveldorganisaties beslag mogen leggen op de rekeningen van Fedasil om het bedrag van 2,9 miljoen euro af te dwingen. "Dit bedrag zullen we integraal inzetten om hulp te bieden aan de slachtoffers van de opvangcrisis", aldus de organisaties.

In de eerste plaats focussen de organisaties op de uitbreiding van de noodhulp die het middenveld aanbiedt aan deze slachtoffers. Het gaat dan om operationele ondersteuning op het terrein binnen het kader van de opvangcrisis, inclusief financiering van slaapmateriaal, voedselbedelingen en juridische en psychologische ondersteuning.

Daarnaast starten de organisaties een coördinatie op van de hotelopvang, in samenwerking met externe partners.

Fedasil gaat in beroep

Het kabinet van bevoegd staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V) laat weten dat Fedasil in beroep gaat tegen de beslissing. "De middelen die Fedasil ter beschikking heeft, zijn essentieel voor haar werking en net om opvangplaatsen te creëren", zegt woordvoerder Sieghild Lacoere. "Mochten die middelen in beslag genomen worden, heeft dat niet anders dan een negatief effect. De dagelijkse werking van het agentschap dreigt in het gedrang te komen en zo ook de organisatie van de opvang voor asielzoekers."

Ook benadrukt Lacoere dat Fedasil bereid is om samen te werken met het 'middenveld' om opvang te organiseren. Dat doet ze op dit moment met meer dan 18 verschillende organisaties. Daarnaast organiseert het agentschap al jaren projectoproepen gericht op het middelenveld, met federale of Europese middelen om te helpen bij het zoeken van opvang voor asielzoekers of huisvesting voor erkende vluchtelingen."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Justitie, fedasil, asielcrisis, ngo's, Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Nicole De Moor

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni