20211208 1779 Regeringsanalyse Elke Van Den Brandt Vervoort Maron

| Elke Van Den Brandt (Groen)

Gewest weet niet hoeveel parkeerplaatsen het schrapte

Kris Hendrickx
© BRUZZ
07/05/2024

Het Brussels Gewest wou tegen 2030 65.000 parkeerplaatsen op de openbare weg schrappen. Op het einde van deze regeerperiode weet het echter niet hoeveel plaatsen nu eigenlijk verdwenen. Dat gaf minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen) toe in het parlement.

Het gewestelijke mobiliteitsplan Good Move sprak de ambitie uit om tegen 2030 65.000 parkeerplaatsen te schrappen op de openbare weg. De bedoeling was om zo meer openbare ruimte te creëren, onder meer voor zachte weggebruikers. Tegelijk moesten er 20.000 parkeerplaatsen bijkomen voor buurtbewoners, buiten de openbare weg.

In de commissie mobiliteit wou Anne-Charlotte d’Ursel (MR) vorige week weten hoe het nu staat met de evolutie van dat aantal parkeerplaatsen tijdens deze legislatuur.

Moeilijk wegens gemeenten en Gewest

Bevoegd minister Elke Van den Brandt (Groen) kon alleen maar toegeven dat ze dat zelf niet weet. “Ik begrijp dat u graag over een kadaster zou beschikken waarin alle parkeerplaatsen zijn opgenomen, maar omwille van institutionele redenen – de bevoegdheden in dit domein zijn verdeeld tussen de gemeenten en het Gewest – is het erg moeilijk om een efficiënte en betrouwbare opvolging te organiseren van het aantal parkeerplaatsen.”

We vroegen aan het kabinet van de minister hoeveel plaatsen dan geschrapt zijn op gewestwegen, maar ook dat cijfer kent het Gewest niet. “Door een aangepaste meetmethode komt er nu pas een goede benchmark, daarom zijn de cijfers er nog niet.” Het kabinet verduidelijkt ook dat de gewestwegen slechts goed zijn voor 15 procent van het aantal parkeerplaatsen.

Parlementslid d’Ursel toonde zich teleurgesteld door het antwoord in de commissie. “Ik ben erg ontgoocheld dat u niet in staat bent om de resultaten van uw eigen beleid te tonen. U beschikt nochtans over verschillende soorten data (…) die u in principe toestaan om uw parkeerbeleid in real time te sturen.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni