VUB en EhB ondertekenen charter voor meertaligheid en talige diversiteit

© BRUZZ
20/02/2024
Updated: 23/02/2024 14.35u

De Vrije Universiteit van Brussel (VUB) en Erasmushogeschool Brussel (EhB) hebben dinsdag een charter voor meertaligheid en talige diversiteit ondertekend. "Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van Brussel meertalig is", meent Wim Vandenbussche, professor Nederlandse Taalkunde en opdrachthouder meertaligheid aan de VUB.

Het charter moet het engagement van de twee instituten bevestigen om een inclusief taalbeleid te voeren, dat de kennis van zowel het academisch Nederlands als andere talen op hoog niveau bevordert in de Brusselse context.

In het dagelijks leven van Brusselse studenten is meertaligheid de norm. Bij de VUB is een kwart van de studenten internationaal en groeit één op de twee studenten op in een meertalige thuissituatie. Bij EhB spreekt ongeveer 30 procent van de studenten naast Nederlands nog een andere taal, terwijl nog eens circa 30 procent thuis nooit Nederlands spreekt.

Die diversiteit in taalachtergrond, in combinatie met factoren zoals een migratieachtergrond of een sociaaleconomisch minder goede startpositie, brengt extra uitdagingen met zich mee. "Binnen bepaalde discours wordt meertaligheid naar voren geschoven als een probleem, maar wij zien het als een troef," meent Wim Vandenbussche. "Op de arbeidsmarkt bijvoorbeeld wordt gezocht naar meertalige professionals die vlot kunnen navigeren tussen verschillende talen en culturen."

Taalbeleid

"De VUB investeert bewust in een taalbeleid dat de academische kennis van zowel het Nederlands als van andere talen op hoog niveau stimuleert," vertelt Vandenbussche. "Dat gaat van het persoonlijk begeleiden van studenten bij het schrijven van teksten in academisch Nederlands tot het organiseren van anderstalige vakken op maat van specifieke opleidingen, zoals juridisch Frans in de opleiding Rechten."

De VUB voert ook actief onderzoek naar het thema. Zo monitort de universiteit al meer dan twintig jaar de taalevolutie in Brussel en in de Rand, en publiceert daarover het vierjaarlijkse Taalbarometer-onderzoek. "Wij zijn ervan overtuigd dat de toekomst van Brussel meertalig is. Als je goed voor het Nederlands zorgt, is er daarnaast heel veel mogelijk. Taal maakt deel uit van de identiteit van onze studenten en wij willen hen hun meertalige thuissituatie helpen omarmen en valoriseren op de arbeidsmarkt," besluit hij.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni