| Asielzoekers die voor de ingang van Passage 44 in de buurt van de Dienst Vreemdelingenzaken slapen in de winterkou.

3000 asielzoekers wachten op opvang terwijl zoektocht naar plaatsen sputtert

JB
© BRUZZ
17/01/2024

In tijden van vorst en sneeuw heeft de lijst met asielzoekers die op een opvangplaats wachten de kaap van 3000 gerond. Dat meldt Fedasil. Ondertussen blijft de motor van de taskforce asielopvang drie maanden na haar eerste vergadering sputteren.

2500 in oktober, 2700 in december en vandaag al 3000: de wachtlijst met asielzoekers die in ons land in de rij staan voor bed, bad en brood blijft toenemen. “Nochtans telt het opvangnetwerk vandaag bijna 35.800 plaatsen”, zegt Fedasil-woordvoerder Benoit Mansy aan BRUZZ.

De voorbije weken is er door onder meer een initiatief van de Vlaamse regering extra capaciteit - 744 noodplaatsen - gecreëerd in Vlaamse jeugdverblijven, klinkt het nog bij Fedasil.

‘Toveren’

Maar tegelijkertijd lijkt de in oktober in het leven geroepen taskforce asielopvang maar mondjesmaat aan plaatsen te geraken.

Nochtans was de opzet destijds helder: 2000 extra plaatsen via Fedasil, 2000 tijdelijke bedden door op zoek te gaan bij een rist federale departementen. Denk aan terreinen van Infrabel of leegstaande panden van de Regie der Gebouwen.

Het is onduidelijk hoeveel er daarvan voorlopig in huis is gekomen. Volgens het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) bestaat de planning voor die nieuwe plaatsen nog steeds, “maar daarvoor heb je ook de nodige vergunning en goedkeuring van gemeenten nodig”.

“En die kunnen we niet zomaar toveren”.

Wat wel duidelijk is, is dat Fedasil in de loop van 2023 in totaal zo’n 2000 nieuwe plaatsen kon openen. Maar de tijdelijke noodplekken vinden waarnaar de Vivaldi-ministers in hun eigen departementen op zoek moesten, blijkt geen sinecure.

"Met een spreidingsplan voor de opvang van asielzoekers werk je de wachtlijst weg en verlicht je ook de inspanningen van de Brusselse gemeenten"

Thomas Willekens, Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Noodplekken Brusselse daklozenopvang

Tegelijkertijd is via de conventie tussen het federale niveau en het Brussels gewest het aantal plaatsen dat in de Brusselse daklozenopvang naar asielzoekers gaat op één jaar tijd gestegen van 1200 naar 2000. Dat bevestigt het kabinet van Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS). De federale regering draait op voor de kosten van die plaatsen.

“Een zoethoudertje”, reageert Vluchtelingenwerk Vlaanderen bij monde van beleidsmedewerker Thomas Willekens. Voor hem blijft vooral de toename van de wachtlijst met asielzoekers die geen opvang krijgen – allen alleenstaande mannen – een doorn in het oog.

'Mantra werkt niet'

“Het aantal asielaanvragen ligt nochtans op een gelijkaardig niveau als vorig jaar deze periode. Dit mag dus niet als een verrassing komen voor de asieldiensten”, aldus Willekens. Er is wel begrip voor bemoeilijkende factoren, zoals de complexe huisvestingskwestie voor asielzoekers die het netwerk (moeten) verlaten.

“Maar je hoort de federale regering al jarenlang zweren bij het mantra ‘instroom verlagen, uitstroom verhogen’. Het is duidelijk: dat werkt niet. Zolang die wachtlijst bestaat en je werking beïnvloed wordt door de impact van wat er bijvoorbeeld in Palestina gebeurt, of door de lage draagkracht voor opvangplaatsen bij burgemeesters, blijft Fedasil in crisismodus verkeren”, vindt Willekens.

Vluchtelingenwerk Vlaanderen blijft daarom voorstander van een verplicht spreidingsplan voor de opvang van asielzoekers. “Daarmee werk je de wachtlijst weg en verlicht je bovendien ook de inspanningen van de Brusselse gemeenten."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek, Samenleving, asielzoekers, fedasil, opvangplaatsen, asielcrisis

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni