20230621 1850 Verkiezingen Franstalig Bernard Clerfayt FDF bewerkt

| Bernard Clerfayt (Défi)

Brusselaars krijgen recht op bemiddeling in gemeentebestuur

SD
© BRUZZ
10/02/2024

Brusselaars krijgen het recht op bemiddeling. Dat moet de burgerparticipatie versterken in de lokale besturen. Een ontwerp van ordonnantie voor het opnemen van het bemiddelingsrecht in de gemeentewet werd vrijdag goedgekeurd door het parlement.

De gemeentelijke overheden kunnen, wanneer ze geïnterpelleerd worden, beslissen om bemiddeling te organiseren. Dat kan nu ook op initiatief van burgers, wanneer ze het nodig achten om overleg over een bepaald onderwerp te plegen met de gemeente.

"Het recht op bemiddeling gaat verder dan enkel vragen stellen aan de gemeentelijke overheden. Het beoogt de zoektocht naar een oplossing, een compromis. En dus hebben de burgers een reële impact op de ontwikkeling van projecten in hun gemeente", zegt Bernard Clerfayt, Brussels minister van Plaatselijke Besturen en initiatiefnemer van de ordonnantie.

Het nieuwe bemiddelingsrecht maakt deel uit van het spreekrecht dat aan de nieuwe gemeentewet werd toegevoegd. Daaronder vallen ook het petitierecht en het interpellatierecht.

“Burgerparticipatie is een vorm van tweerichtingscommunicatie, via de sensibilisering en de raadpleging van de burgers, die meer betrokken wensen te worden bij politieke beslissingen, in het bijzonder op lokaal niveau. En dat is normaal, aangezien dat het bestuursniveau is dat het dichtst bij de burgers staat en waarmee ze de meeste contacten hebben”, aldus nog Clerfayt.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni