Brusselse minister-president krijgt bevoegdheden van provincie-gouverneur

© BRUZZ - Belga
21/03/2024
Updated: 22/03/2024 17.05u

De plenaire Kamer heeft donderdag een wetsontwerp goedgekeurd waardoor de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) de bevoegdheden van een burgemeester krijgt in het politiecollege, en dat in uitzonderlijke crisissituaties die de lokale politiezone overstijgen.

De Brusselse minister-president krijgt op die manier de rol toebedeeld die elders in het land door provinciegouverneurs wordt waargenomen in geval van nood.

“Als gevolg van de zesde staatshervorming kreeg de Brusselse minister-president al coördinerende bevoegdheden op vlak van veiligheid”, zegt Nick Gyselinck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) die het initiatief nam voor het wetsontwerp. Maar verder ging het niet. Dat herhaalde huidig minister-president Rudi Vervoort (PS) ook, telkens hem machteloosheid werd verweten.

“Met zijn nieuwe bevoegdheden zal hij nu ook politiezones kunnen aansturen en instructies te geven, wat tot nog toe enkel burgemeesters konden. Concreet zal Vervoort dus ondermeer plaatsverboden mogen opleggen of identiteitscontroles afdwingen.”

Daar zijn wel twee voorwaarden aan verbonden. Ten eerste moet het gaan om crisissen of problematieken die meerdere gemeenten treffen. Daarnaast moet het ook gaan om een acute toestand. Wanneer dat dat juist het geval is en wie dat zal bepalen, ligt nog niet helemaal vast volgens Gyselinck al zal daar volgens hem in de praktijk wel consensus over bestaan. “Ik denk bijvoorbeeld aan de strijd tegen drugs en drugsgeweld.”

Veiligheidsbeleid

Concreet moet dit wetsontwerp nu een eenheid van commando verzekeren en de politie toestaan efficiënter samen te werken. ”De kracht van deze wet is dat vanuit één bevoegdheidsniveau aansturing zal worden gegeven aan de politiediensten”, aldus het kabinet Verlinden. “Hiermee zetten we in op een meer geïntegreerd en globaal veiligheidsbeleid. Met deze wet wordt geenszins afbreuk gedaan aan de reguliere werking van de lokale politiezones en de belangrijke aanwezigheid van de wijkpolitie in elke gemeente.”

Het zal aan de federale regering zijn om in de ministerraad te beslissen welke gouverneur(s) - of de Brusselse minister-president dus - aan zet zijn in een crisis. De oppositie onthield zich of stemde tegen.

Hoge ambtenaar

Wat voorlopig wel onduidelijk blijft, is de impact van Vervoorts nieuwe bevoegdheden op die van ‘hoge ambtenaar’ Sophie Lavaux. Sinds met de zesde staatshervorming de functie van gouverneur in Brussel opgesplitst werd, had de hoge ambtenaar in Brussel de bevoegdheden inzake crisisbeheersing en noodplanning terwijl de minister-president instaat voor de openbare orde.

Noch het veiligheidsorgaan Safe.brussels, waar Lavaux directeur-generaal, is noch het kabinet van Vervoort kon hier donderdag meer toelichting over geven.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , minister-president Rudi Vervoort , bevoegdheden

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni