| In Sint-Gillis is midden februari een dodelijk slachtoffer gevallen bij een schietpartij.

Oppositie blijft op honger zitten na 'vage plannen' Gewestelijke Veiligheidsraad

© BRUZZ
27/02/2024
Updated: 27/02/2024 18.33u

Minister-president Rudi Vervoort (PS) en Sophie Lavaux van safe.brussels kondigden dinsdag de plannen aan van de Gewestelijke Veiligheidsraad om het escalerende drugsgeweld te stoppen. Die bleken voorlopig nog weinig concreet. Oppositiepartijen N-VA, CD&V en Vlaams Belang eisen een krachtdadiger optreden.

Aan de hand van taskforces komt er een geïntegreerde en gecoördineerde aanpak van de verschillende hotspots van drugshandel en –gebruik, kondigde Vervoort onder meer aan. Maar hoe dat er allemaal juist gaat uitzien, blijft echter onduidelijk. Pas binnen twee weken zal de Gewestelijke Veiligheidsraad zich buigen over de definitieve maatregelen.

Volgens de Brusselse oppositie schiet wat de Veiligheidsraad op tafel legde dan ook schromelijk tekort. "Te weinig en te laat”, reageert Brussels parlementslid Mathias Vanden Borre (N-VA). "Jarenlang vraag ik Vervoort om doortastend in te grijpen. Nu komt hij met een onaf plan met nog vele vraagtekens."

'Jarenlang vraag ik om doortastend in te grijpen en nu komt Vervoort met een onafgewerkt plan met nog vele vraagtekens'

Mathias Vanden Borre

Brussels parlementslid N-VA

Volgens Vanden Borre ligt het antwoord wel degelijk in een samenvoeging van de zes politiezones. "De strijd tegen de drugshandel en de georganiseerde misdaad vergt een kordate en uniforme aanpak met eenheid van commando. Dit plan blijft te vaag en het is dus geen structurele oplossing."

Bianca Debaets (CD&V)

| Bianca Debaets (CD&V).

'Struisvogelpolitiek'

Parlementslid Bianca Debaets (CD&V) hekelde dan weer "de struisvogelpolitiek” van Vervoort.

"Er waren maar liefst zeven schietpartijen voor nodig op heel korte tijd om hem wakker te schudden en sinds het begin van deze legislatuur heeft hij consequent de grote veiligheidsproblemen doorgeschoven naar andere machtsniveaus terwijl hij zijn eigen verantwoordelijkheden ontwijkt. Het is hoog tijd dat de minister-president een coördinerende rol opneemt om met alle betrokken partijen concrete oplossingen te vinden."

Ook Vlaams Belang fractievoorzitter in het Brussels Parlement Dominiek Lootens-Stael wijst op "de passiviteit van Vervoort als deel van het probleem". "De bezetting van de openbare ruimte door drugcriminelen moet gebroken worden. Niet met een zachte aanpak, maar met nultolerantie. Met straathoekwerkers wint men geen oorlog tegen drugsbendes."

Drugscommissaris

Coalitiepartner Groen zegt het goed te vinden dat er een overkoepelende aanpak van het drugsgeweld in Brussel komt, maar herhaalde tegelijk zijn eerdere pleidooi voor een gewestelijke drugscommissaris.

"Er is dringend nood aan leiderschap", aldus voorzitster Nadia Naji. "Het excuus van zes politiezones, 19 gemeentes, en een gewest dat eigenlijk niet bevoegd is, slikken de Brusselaars niet meer."

'Het excuus van zes politiezones, van 19 gemeentes, en een gewest dat eigenlijk niet bevoegd is, dat slikken de Brusselaars niet meer'

Nadia Naji

Partijvoorzitster Groen

Vervoort herhaalde op de persconferentie nog eens dat zijn bevoegdheden op vlak van veiligheid slechts observerend en coördinerend zijn. Tegelijk wees hij op de noodzaak van investeringen van de federale overheid, "die bevoegd is voor de bestrijding van de zware criminaliteit". Voorstellen over een eengemaakte politiezone voor meer efficiëntie of een Brusselse drugscommissaris veegde hij van tafel.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni