Brussel wil drugsgeweld in de kiem smoren met lokale taskforces

JB
© BRUZZ
27/02/2024
Updated: 27/02/2024 18.49u

Met lokale taskforces wil het Brussels Gewest het oplaaiende drugsgeweld in de 'hotspots' een halt toeroepen. Dat hebben Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en Sophie Lavaux, directrice van safe.brussels, aangekondigd tijdens een persconferentie. Het gaat daarbij onder meer om meer agenten en zichtbaarheid in de 'hotspots', en betere samenwerking tussen de politiezones.

De Brusselse regering hoopt nu met een actieplan het drugsgeweld in te perken. Sophie Lavaux, directrice van safe.brussels, legde uit dat lokale taskforces in verschillende wijken daarin de hoofdrol spelen. "Het gaat om hotspots, specifieke wijken waar een gerichte aanpak voor nodig is", aldus Lavaux.

De drie assen in dat kader zijn naast veiligheid en preventie ook een breder luik dat bestaat uit onder andere oriëntatie, sensibilisering, infrastructuur en netheid. Over welke wijken het juist gaat, zal via de federale politie later deze week bekendgemaakt worden.

'Gerichte acties'

“We gaan die gewapende drugshandel op een meer gecoördineerde manier aanpakken”, voegde Vervoort toe. “Het gaat om tijdelijke, gerichte acties.” In de komende dagen moet duidelijk worden hoe die invulling er juist zal uitzien en binnen de twee weken ligt er een operationeel plan op tafel, luidt het.

"Het zal onder andere meer agenten en zichtbaarheid betekenen in de hotspots. We gaan de middelen samenbrengen, ook op het vlak van preventie en sociale ondersteuning. Dat wil ook zeggen: een betere coördinatie tussen de zes politiezones, en tussen de betrokken politiezones bij elke specifieke hotspot", aldus Vervoort.

"Maar ik maak me geen illusies: met meer blauw op straat gaan we de drugstrafiek geen halt toeroepen. Het komt er nu vooral op aan om te bekijken hoe we onze diensten en manschappen beter kunnen inzetten."

De woordvoerder van Vervoort laat alvast weten dat er geen plannen zijn om, naast de nationale drugscommissaris, ook een regionale drugscommissaris aan te stellen. Wel wordt er bekeken hoe de coördinatie van de verschillende hotspots er qua commando zal uitzien. Mogelijk zit daar wel één persoon aan de knoppen.

Kritiek

Dat Vervoort pas enkele weken na de eerste druggerelateerde schietpartijen in de Brusselse straten de Gewestelijke Veiligheidsraad bijeenriep, oogstte heel wat kritiek – ook vanuit de Brusselse meerderheid. "Hij zou korter op de bal kunnen spelen", zei minister Sven Gatz dit weekend nog.

De Brusselse minister-president kwam aan het begin van de persconferentie terug op zijn bevoegdheden als het op veiligheid aankomt. "Die rol is observerend en coördinerend, maar zonder juridische bevoegdheden”, klonk het, knipogend naar het federale niveau.

Maar pakken andere landen of steden hun drugsproblemen aan? BRUZZ-journalist Kris Hendrickx toetste verschillende succesvolle strategieën met de Brusselse realiteit.

Vuurwapens

Vervoort liet tijdens het persmoment de kans niet liggen om de bredere problematiek rond drugsgeweld aan te halen.

“Er zijn veel facetten aan gelinkt, niet in het minst de internationale dimensie waar wij op stedelijk niveau – dat geldt ook voor andere steden – weinig grip op hebben. Maar er is ook de migratiecrisis in ons land en de toenemende omloop van vuurwapens sinds de oorlog in Oekraïne is losgebarsten - externe zaken die wij als Brusselse overheid moeilijk onder controle kunnen houden. Dus ik ben de laatste om te zeggen dat we hier in Brussel de drugstrafiek gaan uitroeien”, klonk het.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni