Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Michaël De Cock, artistiek directeur KVS

| Vlaams parlementslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang) en Michael De Cock, artistiek directeur KVS.

Directeur KVS in de clinch met Vlaams Belanger: ‘Hij had nooit in bestuur moeten zitten’

JB
© BRUZZ
28/03/2024

Uitspraken van Vlaams parlementslid en KVS-bestuurslid Filip Brusselmans (Vlaams Belang) in 't Pallieterke zinderen na bij het Brussels stadstheater. Artistiek directeur Michael De Cock ziet in de heibel vooral een reden om een mouw te passen aan de politieke representatie in culturele besturen en vindt dat er voor Brusselmans geen plaats is in het bestuur van de KVS. “Hij misbruikt zijn rol als bestuurslid om leugens te verspreiden.”

In een interview met het Vlaams-nationalistische weekblad ’t Pallieterke nam Vlaams Belang-politicus en bestuurslid van de KVS Filip Brusselmans geen blad voor de mond over het cultuurhuis. Vooral directeur Michael De Cock moet het ontgelden.

“Als het van mij afhangt, worden de plezierreisjes van Michael De Cock niet meer gefinancierd”, klinkt het, waarmee Brusselmans verwijst naar een verblijf van de KVS-directeur in Catalonië. “Wat nog kwalijker is”, vervolgt Brusselmans, “is dat De Cock Vlaanderen zo verafschuwt dat hij weigert om samen te werken met Vlaamse artiesten of stukken in het Nederlands te brengen.”

Brusselmans voert interne oppositie en toont tot dusver nauwelijks interesse. Misschien moet hij eens naar een voorstelling komen kijken?

Michael De Cock

Artistiek directeur KVS

Michael De Cock, directeur KVS

‘Leugens’

De Cock laat het niet aan zijn hart komen, blijkt uit een reactie aan BRUZZ. “Het interesseert me weinig. De KVS en haar artiesten doen meer voor Vlaanderen dan Filip Brusselmans en zijn partij ooit zullen doen. Als hij met snoepreisjes een samenwerking bedoelt met het grootste Catalaanse toneelgezelschap voor een roman over Vlaanderen, vraag ik me af wat daar zo verkeerd aan is: het gaat over Vlaamse polyfonie. En met één blik op onze programmatie zie je al meteen dat wat hij zegt over Nederlandstalige voorstellingen gewoon niet klopt. Hij verspreidt leugens.”

Verder onderstreept De Cock dat de visie van de KVS breed wordt ondersteund. “Het gaat dan over ons meertalig denkbeeld over Brussel, onze focus op meerstemmigheid en de internationale dimensie. Dat is een visie die onderschreven is door alle beleidsniveaus.”

‘Jaknikken en niet tegenspreken’

Brusselmans noemt de reactie van de KVS “bizar”. “Ik mag mijn mening toch geven? Voor de cultuursector moet je vooral jaknikken en niet tegenspreken. Anders ben je deloyaal. Ik blijf erbij dat de KVS het Nederlands in Brussel onvoldoende promoot.”

Dat De Cock zes weken en niet “ettelijke maanden per jaar” in Spanje was, maakt voor Brusselmans weinig verschil. “Ik blijf het bijzonder vinden. Hij wordt tenslotte door de Vlaamse belastingbetaler betaald.”

Ook op de jaarcijfers van 2023 had Brusselmans kritiek geuit, maar daar komt hij op terug. “Die zijn voor de laatste bestuursvergadering, waar ik niet aanwezig was, rechtgetrokken. Dat is positief.”

Lees verder onder de foto

KVS Koninklijke Vlaamse Schouwburg Lakensestraat

| KVS (Koninklijke Vlaamse Schouwburg)

'Gegronde bekommernissen'

Toen het Vlaams Belang-parlementslid vorig jaar aan boord van het KVS-bestuur kwam, weerklonk er al snel ongerustheid binnen de gelederen van het stadstheater. “Deze man is homofoob en xenofoob. Hij is niet erg vriendelijk voor Brussel. Alles wat hij zegt, staat haaks op waar wij als cultuurhuis voor staan”, zei De Cock toen.

Artiesten van de KVS sloten zich daarbij aan. “Het gaat ons niet om die ene persoon, maar om het gedachtegoed van een partij die verdeelt in plaats van verbindt en in alles haaks staat op waar wij voor staan en voor strijden", klonk het in een persbericht, ondertekend door 36 kunstenaars.

Vandaag zegt De Cock dat de bekommernissen die destijds rond de intrede van Brusselmans hingen, duidelijk gegrond waren. “Hij misbruikt zijn rol als bestuurslid om leugens te verspreiden. Hij voert interne oppositie en toont tot dusver nauwelijks interesse. Misschien moet hij eens naar een voorstelling komen kijken?"

Cultuurpact

Net als bij de discussie rond het zitje voor Brusselmans vorig jaar haalt de KVS-directeur het Cultuurpact aan, de wet die intussen ruim vijftig jaar oud is en bepaalt dat openbare culturele instellingen pluralistisch moeten zijn. Lees: alle politieke stromingen moeten erin vertegenwoordigd zijn.

Daarin verschillen besturen van openbare cultuurhuizen van besturen van overheidsinstellingen. Daarin zijn het de regeringspartijen die de lakens uitdelen en bepalen wie waar belandt. Het Cultuurpact zorgt er net voor dat alle politieke strekkingen "evenredig vertegenwoordigd" zijn, waarbij de zetelverdeling in het Vlaams parlement in de praktijk als belangrijkste maatstaf geldt.

“Dat Cultuurpact wordt veel te eng geïnterpreteerd”, vindt De Cock. “We zouden ons beter afvragen of meneer Brusselmans bijdraagt tot goed bestuur. Laten we nadenken wat we in de toekomst doen met politieke representatie in raden van bestuur. En aan de sector roep ik op om zich hierover uit te spreken, om hier een lijn te trekken.”

Flagey

Het is niet de eerste keer dat Brusselmans in de clinch ligt met openbare cultuurinstellingen. In 2021 werd hij al voorgedragen als bestuurder van het biculturele kunstenhuis Flagey. Brusselmans werd intern weggestemd, iets wat de Flagey-statuten mogelijk maken. Dat is niet zo bij de KVS.

Brusselmans zegt alvast dat het “vanzelfsprekend” is dat hij zijn zitje in de raad van bestuur, dat uit elf leden bestaat, zal behouden. De Cock had het liever anders gezien. “Hij had nooit in de raad van bestuur moeten zitten.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Politiek , Cultuurnieuws , Filip Brusselmans , Michaël De Cock , KVS

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni