Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen (bevoegdheid gedelegeerd door Minister-president Rudi Vervoort.)

| Nawal Ben Hamou (PS), Staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, belast met Huisvesting en Gelijke Kansen.

Eerste Brussels Wetboek voor gelijkheid, antidiscriminatie en bevordering van diversiteit

© Belga
29/03/2024

Het Brussels Parlement heeft vrijdag het Brussels Wetboek voor gelijkheid, antidiscriminatie en bevordering van de diversiteit goedgekeurd. N-VA, Vlaams Belang en CD&V stemden tegen.

Het wetboek vervangt de 28 teksten over antidiscriminatie die gelden in het Brussels Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie. Daarom diende gewerkt te worden met een ordonnantie en een gezamenlijk decreet. De bundeling van de verschillende teksten in één enkel juridisch corpus moet ervoor zorgen dat de grondrechten van de Brusselaars beter worden beschermd, stelt staatssecretaris voor Gelijke Kansen Nawal Ben Hamou (PS).

Naast het bundelen van de bestaande regelgeving bevat het wetboek ook een aantal nieuwe zaken. Zo worden de criteria gezinsverantwoordelijkheden en alleenouderschap als beschermde criteria toegevoegd, of intersectionaliteit als een vorm van verboden discriminatie.

Discriminatietesten

Voorts geeft het wetboek de behandeling van discriminatie op basis van een handicap een plaats, wat tot nu toe nooit het geval is geweest. Het kan dan gaan om mantelzorgers, digitale toegankelijkheid, toegankelijkheid van assistentiehonden of aanpassingen die zijn gedaan op basis van de aanbevelingen van het VN-Comité voor de rechten van personen met een handicap. Klokkenluiders worden ook beter beschermd tegen represailles voor het melden van een geval van discriminatie.

Naast discriminatietesten die worden uitgevoerd door de gewestelijke inspectiediensten op het gebied van werkgelegenheid en huisvesting, biedt het wetboek het slachtoffer ook de mogelijkheid om zelf een test uit te voeren. Als de test is uitgevoerd in overeenstemming met de wetgeving, zullen de resultaten een feit vormen dat het bestaan van discriminatie kan doen vermoeden.

De N-VA stemde tegen, aangezien ze ook tegen de wetteksten die nu zijn opgenomen in het wetboek stemde. "Ook al is de strijd tegen discriminatie belangrijk, wij geloven niet in de formules die de Brusselse regering naar voren schuift. Wij wensen geen jacht op ondernemers en vrezen voor een verschraling van de private huurmarkt. Bovendien wees de Raad van State op een bevoegdheidsoverschrijding", stelt fractieleidster Cieltje Van Achter.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni