Filip Boone ruilt BBB in voor ‘Voor U’ van Els Ampe

30/01/2024

Filip Boone stopt zijn rol als interim-voorzitter van de partij BoerBurgerBelangen (BBB) en stapt over naar de nieuwe politieke beweging van Vlaams parlementslid Els Ampe Voor U. Volgens Boone is het cruciaal om ook Europees op het beleid te wegen terwijl de BBB tot nog toe enkel lijsten indiende voor het Vlaamse parlement.

'Voor U' zegt daarentegen op te willen komen in alle kieskringen en voor alle parlementen, ook Europees. “De boeren kunnen geen 5 jaar meer wachten op nieuw bloed dat het voor hen opneemt”, aldus Boone. “Het wordt tijd dat het gezond boerenverstand terug zegeviert.”

De Vlaamse landbouwers vrezen niet alleen het stikstofakkoord dat tegen 2030 gemikt op 50 procent minder stikstof in natuurgebieden, maar ook nieuwe nakende regelgeving. “Een nieuw geurkader-arrest dreigt opnieuw het vergunningenbeheer te ondermijnen”, klinkt het. “Natuur neemt alle zuurstof uit de landbouw weg. Dit moet nu stoppen!”

In het spoor van Boone stappen ook enkele andere landbouwers van de BBB en GBVV, Gezond Boerenverstand Vlaanderen, over naar Voor U. In een persbericht zegt Ampe hen allen te verwelkomen. “Wij gaan met Voor U voor een eerlijk landbouwbeleid, een beleid met respect voor de boer, een beleid waar het landbouwareaal beschermd wordt van natuur, een beleid waar de boetecultus en het pestbeleid terug vervangen wordt naar een adviesbeleid. Een beleid waar grondwet terug gerespecteerd wordt en niet uitgetest wordt met decreten.”

Of Boone voor de verkiezingen op een lijst zal gaan staan is voorlopig onduidelijk. Ampe verklaarde op de nieuwjaarsreceptie van Voor U afgelopen weekend “in de loop van februari” meer duidelijkheid te scheppen over de kieslijsten.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni