10 januari 2024: voorstelling nieuwe versie migratiewetboek met Nicole de Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie

| Nicole de Moor (CD&V), staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Snellere afhandeling voor asielaanvragen met weinig slaagkans

© Belga
01/02/2024

Asielaanvragen van mensen die uit landen komen waarvan de kans op erkenning laag is, zullen voortaan binnen de 50 dagen worden behandeld. Althans, dat is de ambitie van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V).

De nieuwe fasttrackprocedure, die op 1 februari ingaat, moet ervoor zorgen dat de dossiers van asielzoekers die uit landen komen waarvan de erkenningsgraad laag is bovenaan de stapel belanden. Het gaat om asielzoekers uit de Democratische Republiek Congo, Moldavië en Georgië. In 2023 waren er uit die landen respectievelijk 1.238, 986 en 911 asielaanvragen in ons land, maar slechts een klein aandeel had ook effectief nood aan bescherming.

Voor de Congolezen ging het om 14 procent, van de Georgiërs kreeg 10 procent een positieve beslissing. Uit Moldavië werd zelfs geen enkele asielzoeker erkend.

Daar komen de asielzoekers uit zogenaamde veilige landen bij, zoals Albanië of Kosovo. Vorig jaar waren er in die categorie 979 aanvragen. Beide categorieën samen zijn goed voor 10 procent van de beslissingen van het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS), of 2.844 opvangplaatsen van Fedasil.

Ontradende aanpak

Door die dossiers tot drie keer sneller te behandelen, zouden er ook sneller plaatsen moeten vrijkomen in de opvang. Na een negatieve beslissing zullen de betrokkenen begeleiding krijgen om terug te keren naar hun land van herkomst. De fasttrackprocedure is een voorloper van de snelle afhandeling van asieldossiers die in het kader van het Europese migratiepact uitgerold wordt aan de Europese buitengrenzen, verduidelijkt het kabinet van De Moor.

"De asielprocedure dient voor wie voor oorlogsgeweld of vervolging vlucht, niet voor wie het economisch beter wil hebben", zegt de staatssecretaris. "We moeten dat onderscheid snel maken zodat mensen niet onnodig in de asielprocedure of opvang zitten. Die aanpak werkt ook ontradend."

De nieuwe procedure wordt binnenkort geëvalueerd en indien nodig "verder geoptimaliseerd". Mogelijk worden de aanvragers dan op één opvanglocatie samengebracht, zodat de diensten die mensen zo efficiënt mogelijk kunnen opvolgen en dossiers afhandelen. Hoe dan ook kunnen de nationaliteiten die in de fasttrackprocedure zitten, worden aangepast aan veranderingen in de instroom en nieuwe fenomenen.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni