Rachid Madrane in het Brussels Parlement.

Brussels Parlement komt samen over stedelijk beleid van de Europese Unie

22/01/2024

Het Brussels Parlement houdt maandag in het kader van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie een interparlementaire conferentie over het stedelijk beleid van de Europese Unie. In totaal zakken vertegenwoordigers uit 32 parlementen van 24 landen af naar het Brussels Parlement.

In zijn openingstoespraak wees parlementsvoorzitter Rachid Madrane (PS) erop dat het voorzitterschap niet alleen het Belgisch federaal niveau betreft: "Ook de gewesten waaruit ons land bestaat en de verschillende parlementen worden gemobiliseerd over onze gemeenschappelijke toekomst en hoe we die samen zullen opbouwen," zei hij.

Het Brussels Parlement koos als onderwerp van de conferentie voor het stedelijk beleid van de Unie, "dat van cruciaal belang is aangezien de meerderheid van de Europese burgers in stedelijke gebieden woont," stelde Madrane. "Steeds meer burgers willen actie ondernemen in plaats van onderworpen te worden aan de wereldwijde dynamiek die invloed heeft op de gebieden waar ze wonen. Het is ook belangrijk om in te zien dat de burgers betrokkenen zijn, in plaats van gebruikers, om zo het gewest te helpen prioriteiten stellen en te ontwikkelen wat het beste is voor de bewoners."

Delegatie uit Georgië

In totaal zakten vertegenwoordigers uit 24 landen af naar het parlement. Voorzitter Madrane verwelkomde in het bijzonder een delegatie uit Georgië, die voor het eerst deelneemt aan een conferentie als officiële kandidaat-lidstaat van de Unie.

Gespreid over de hele dag vinden vier discussiepanels plaats over de financiering van het stedelijk beleid, het betrekken van burgers bij de ontwikkeling van grote stedelijke projecten, de aanpassing van stedelijke omgevingen aan de klimaatverandering en vraagstukken over stedelijke mobiliteit.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni