Een luchtbeeld van het centrum van Brussel, met het Warandepark en het Koninklijk Paleis

| De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening zal het uitzicht van de stad op termijn veranderen.

Goedkeuring stedenbouwkundige hervorming Good Living in de laatste rechte lijn

Steven Van Garsse
24/10/2023

De Brusselse regering blijft bij haar voornemen om Good Living, het nieuwe stedenbouwkundige beleid van de Brusselse regering, nog deze bestuursperiode goed te keuren. Dat heeft Ans Persoons (Vooruit.brussels) maandag gezegd in de commissie Territoriale Ontwikkeling.

De nieuwe Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV, of Good Living), die praktische richtlijnen bevat voor toekomstige stedenbouw in Brussel, werd begin dit jaar voorgesteld in het Brussels parlement. De plannen werden toen koeltjes onthaald door het middenveld, en ook door de meerderheidspartijen.

Tijdens zijn beleidsverklaring vorige week kondigde minister-president Rudi Vervoort (PS) aan dat Good Living toch deze legislatuur gefinaliseerd zou worden, al zit daar tijdsdruk op: op 9 juni volgend jaar zijn er verkiezingen.

Persoons gaf maandag een specifiekere timing. Ze verwacht dat de regering de GSV nog voor het eind van het jaar in tweede lezing kan goedkeuren, en in januari in derde lezing. Daarna kan de verordening naar de Raad van State. In april 2024 kan de regering het reglement dan definitief goedkeuren. In de volgende legislatuur komt een overgangsperiode, zodat de lokale besturen en gewestelijke administratie de tijd krijgen om de regels om te zetten in beleid.

Strakke timing

Bij de meerderheidspartijen Défi en Ecolo in het parlement was scepsis te horen over de strakke timing, maar staatssecretaris Persoons werd, ondanks de kritiek, niet openlijk afgevallen. Een nieuwe GSV maakt deel uit van het regeerakkoord, zo klonk het. Wel wezen meerderheid en oppositie op het advies van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie van juni, dat kritisch is en vragen stelt over de juridische robuustheid van Good Living.

Het openbaar onderzoek in januari dit jaar leverde heel wat opmerkingen op die in dezelfde lijn liggen. Critici vrezen dat Good Living, dat minder op regeltjes is gebaseerd dan de huidige GSV, zal leiden tot een arbitrair beleid en een gebrek aan rechtszekerheid. Anderen vrezen dat woningbouw een stuk duurder zal worden.

Ans Persoons wil de opmerkingen van het openbaar onderzoek integreren in de nieuwe versie van Good Living, zonder die fundamenteel te wijzigen. Op die manier is er geen nieuw openbaar onderzoek nodig en kan de strakke timing gehaald worden.

Ze houdt wel een slag om de arm. “Als een tweede openbaar onderzoek toch nodig zou blijken, zullen we dat houden, maar dat is niet aan de orde vandaag.”

Geen regels maar doelstellingen

Met Good Living, het geesteskind van voormalig staatssecretaris Pascal Smet (Vooruit.brussels), zullen de stedenbouwkundige regels fundamenteel veranderen. De algemene filosofie is niet langer strakke regels, maar doelstellingen. Dat geeft de Brusselse overheden meer slagkracht in het uittekenen van het stedenbouwkundig beleid.

Toch komt er ook een hele resem aan nieuwe richtlijnen die de kwaliteit en de duurzaamheid van woningen moeten verbeteren (verplichte balkons, verbod op slopen van woningen, renovatie staat voorop, biodiversiteitsquota, verplichte regenwaterputten, etcetera) en die van de openbare ruimte (minder plaats voor de auto, verbod op schuinparkeren, etcetera). Tegelijk versoepelt Good Living de regels voor de verdichting van de stad en voor hoogbouw.

Of de naam Good Living behouden blijft, is nog niet zeker. Door het Good Move-debacle heeft het een slechte naam gekregen. “Maar voorlopig doet de naam er niet toe,” zei Ans Persoon nog, “het is de inhoud die telt.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni