Bruss'Help stelt masterplan voor om Brussel tegen 2029 'daklozenvrije regio' te maken

© Belga - BRUZZ
15/04/2024
Updated: 15/04/2024 19.07u

De coördinatieorganisatie voor Brusselse daklozen Bruss'Help heeft maandag haar masterplan aangekondigd om dakloosheid in het gewest tegen 2029 te beëindigen. Het plan bestaat uit 35 maatregelen, verdeeld over vier fases: versterking van de preventie, het bevorderen van snelle actie, de optimalisering van de ondersteuning en de bestrijding van institutioneel geweld.

Bruss'Help stelde haar plan voor tijdens een conferentie waarop de fractievoorzitters en leden van de Brusselse regering, belangrijke actoren uit de hulpverleningssector, en mensen met ervaring in dakloosheid of slechte huisvesting aanwezig waren.

Bedoeling van het plan is om "een globale strategie ontwikkelen om dakloosheid te bestrijden in samenwerking met alle actoren die betrokken zijn" en tegen 2029 "een daklozenvrije regio" te hebben. De organisatie wil om dat te bereiken "aanverwante sectoren," zoals gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, justitie, jeugdhulp, migratie, politie en veiligheid, betrekken.

De organisatie benadrukt dat het plan geen politiek memorandum is, maar een leidraad die de komende regering kan gebruiken en waarin samenwerking met zowel de mensen in dakloosheid als aanverwante sectoren centraal staat.

"Er wordt nu vooral ingezet op noodopvang," zegt Bram Fret van Bruss'Help. "Dat is zeker nodig, maar met het masterplan willen we de komende regering aansporen om in te zetten op oplossingen op lange termijn."

Vier fases

De strategie is uitgebouwd rond vier fases. De eerste is versterking van de preventie, met als doel om te voorkomen dat mensen op straat belanden. Niemand mag zijn huisvesting verliezen of een instelling verlaten zonder een passend alternatief voorstel te krijgen, klinkt het. Concreet wil Bruss'Help bijvoorbeeld het aantal uithuiszettingen van zeshonderd naar tweehonderd verminderen tegen 2026 en naar nul tegen eind 2029.

Vervolgens is er snelle actie nodig om de tijd dat iemand dakloos is te verkorten. Dat is belangrijk om te voorkomen dat de situatie chronisch wordt en het gebrek aan huisvesting nog meer problemen oplevert. Een van de voorgestelde maatregelen is om meer te investeren in het 'Housing First'-model, waarbij jaarlijks aan honderd dakloze mensen huisvesting wordt verleend. Volgens het plan moet dit aantal worden verhoogd naar duizend per jaar.

Daarnaast is er de optimalisering van de ondersteuning van mensen die dakloos zijn. Die moet inspelen op elk probleem, zoals ook verslavingen en geestelijke gezondheid, klinkt het.

"Als de ambitie nooit wordt gesteld, zal die nooit worden bereikt"

Bram Fret

Bruss'Help

De laatste fase is de bestrijding van institutioneel geweld en onrecht. Bruss'Help wil ethische en sociaal aanvaardbare ondersteuningsprocedures invoeren om "overinterventie, invasieve of paternalistische" interventies te vermijden.

Of het plan daadwerkelijk uitgevoerd zal worden, valt af te wachten. De haalbaarheid hangt van veel factoren af, zegt Fret. "Maar het moet alleszins een ambitie zijn. Want als die nooit wordt gesteld, zal die nooit worden bereikt."

BRUZZ sprak met Christa Matthys, beleidsmedewerker bij Brussels Platform Armoede

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni