Live

Twee agenten gewond na boerenbetoging, boeren gebruikten molotovcocktails

© BRUZZ - Belga
26/03/2024
Updated: 26/03/2024 19.06u

Tijdens de boerenbetoging zijn twee politieagenten gewond geraakt. Dat meldt de politie van Brussels Hoofdstad-Elsene in een persbericht. Volgens de politie werd er met molotovcocktails naar de ordediensten gegooid.

18.55 uur: Meeste tractoren hebben centrum verlaten

De meeste tractoren hebben het centrum van Brussel verlaten. Het verkeer normaliseert zich.

In afwachting van het einde van de opkuis van de Wetstraat, blijft deze afgesloten, evenals de tunnels Tervuren, Jubelpark, Wet en Reyers-Centrum richting Centrum. De Belliardtunnel richting Tervuren is opnieuw open .

17.20 uur: Eerste tractoren verlaten Brussel

Rond 16.30 uur zijn de eerste tractoren vertrokken uit de Wetstraat en het Luxemburgplein om de hoofdstad te verlaten, dat kondigden de politiezone Brussel-Hoofdstad Elsene en Brussel Mobiliteit dinsdagnamiddag aan.

Meerdere konvooien tractoren zijn bezig aan hun uittocht langs de Woluwelaan (R22) richting Zaventem, de Kleine Ring (R20) richting Zuid en de Tervurenlaan (N3) richting Vierarmen.

Op deze wegen is er heel wat verkeershinder te verwachten.

16.48 uur: Twee agenten gewond

De gewonde agenten werden overgebracht naar het ziekenhuis voor een check-up en verder onderzoek. Beiden zijn voor tien tot vijftien dagen werkonbekwaam.

Vooral op de trappen richting het Schumanstation werden heel wat projectielen richting de politie gegooid. Er werden ook verschillende autobanden en stro in brand gestoken.

"We kunnen bevestigen dat er één particulier gerechtelijk werd aangehouden omwille van het gooien van molotovcocktails naar de ordediensten", zegt politiecommissaris Linda Camarero-Verde.

14.51 uur: Rust keert terug in Schumanwijk

Rond 14 uur verloopt alles redelijk rustig rond het Brusselse Schumanplein en Luxemburgplein en wordt de ravage die de boeren hebben aangericht zichtbaar. Enkele betogers blijven wel overlast veroorzaken.

De rust is voorlopig teruggekeerd nadat er eerder dinsdag harde confrontaties hadden plaatsgevonden tussen boeren en politie. Daarbij werd infrastructuur afgebroken, hooi in brand gestoken en met uitwerpselen gespoten.

De landbouwers waren tijdens de betoging erg beducht voor cameramannen en de pers. Volgens hen deed een politieagent zich voor als journalist/fotograaf. 's Ochtends al werden camera's op het Schumanplein afgeplakt, en gedurende de betoging werd de pers in de gaten gehouden en bekogeld met eieren, vuurwerk en bommetjes.

Dat heeft waarschijnlijk niet alleen te maken met de vermeende aanwezigheid van een undercoveragent, maar ook uit voorzorg om niet vervolgd te worden op basis van videobeelden. Maandag besliste het Brusselse parket over te gaan tot de vervolging van drie landbouwers die bij de boerenbetoging eind februari gewelddaden ten aanzien van de politie zouden hebben gepleegd. Ook toen al zakten verschillende boeren gemaskerd af naar Brussel, maar op basis van de beelden wist het parket alsnog enkele keetschoppers te identificeren.

Een journalist die de boeren wilde fotograferen, kreeg tijdens de betoging een slag in het gezicht, wat de nervositeit van sommige deelnemers aan de betoging symboliseert. De politie blijft voorlopig actief om de situatie op te volgen en een eventuele heropflakkering van het protest in de kiem te smoren.

f81e5a87-whatsappimage2024-03-26at1453561.jpeg

13.50 uur: 'Symbolische actie, geen probleem met de politie'

"Wij als boeren staan achter de politie en zij staan achter ons", vertel Lionel Targé, een landbouwer die deelneemt aan de actie. "Onze protesten zijn vooral symbolisch, er zijn wat kleine brandjes, maar meer niet." Targé is er niet van op de hoogte dat op de vorige actie ook enkele agenten gewond raakten en actievoerders opgepakt werden. "Aan het eind van demonstraties gebeurt het wel vaker dat de protestactie gekaapt wordt door mensen die er gebruik van willen maken om te vechten", besluit hij.

13.30 uur: Heel wat schade in omgeving Wetstraat, totale balans nog onduidelijk

Het boerenprotest richtte al heel wat schade aan in en rond de Wetstraat. Zo werd geprobeerd om hooi in brand te steken dicht bij een gebouw in renovatie. Ook aan een afgesloten ingang van metrostation Schuman, trachten enkele landbouwers hooi en houtschilfers in brand te steken.

Voorts moest het grote fresco van ‘The future is Europe’ eraan geloven. Dat werd ondergespoten door een mestwagen. De politie zette drie waterkannonen in. Ook wordt nog steeds traangas gebruikt.

De omvang van de schade is momenteel nog onbekend. Zodra de rust teruggekeerd is, zullen de inspectieteams van Brussel Mobiliteit controles uitvoeren. Dat zal hoogstwaarschijnlijk pas in de avond kunnen gebeuren. Een groot deel van de herstellingswerken na de vorige betoging was ondertussen al afgewerkt.

“De schade aan het wegdek van de Wetstraat door brandstichting, bleef bij de vorige betoging beperkt”, zegt woordvoerster Inge Paemen nog. “We hopen dat ook nu de beschadigingen meevallen.”

12.30 uur: BRUZZ-reporter Arthur Bagage brengt live stand van zaken

BRUZZ-reporter Arthur Bagage is momenteel ter plaatse bij de betoging. “De boeren verzamelden deze ochtend aan het Luxemburgplein en de Wetstraat”, zegt Bagage. Aanvankelijk bleef het bij het uitstrooien van onder meer aarde en stro. “Maar na een tijdje werd de sfeer grimmiger en werden er voorwerpen naar de politie gegooid en brandjes gesticht. De ordediensten schakelden traangas en het waterkanon in om de betogers uit elkaar te drijven.”

“De eisen van de boeren blijven ongeveer hetzelfde. Ze vragen onder andere minder administratieve rompslomp, een soepelere wetgeving en een Europees beleid op maat van individuele landen.” Hoelang de boeren nog in Brussel zullen blijven, is nog niet duidelijk.

12.10 uur: EU-lidstaten geven fiat voor versoepelingen landbouwbeleid

Vertegenwoordigers van de 27 lidstaten gaven in het Speciaal Comité Landbouw hun fiat voor de aanpassingen die de Europese Commissie eerder deze maand had voorgesteld om tegemoet te komen aan de zucht naar administratieve verlichting onder de boeren. De voorstellen worden nu doorgestuurd naar het Europees Parlement, waar ze via een versnelde procedure al eind april goedgekeurd zullen worden. Tegen het einde van de lente zouden ze van kracht moeten zijn.

De lidstaten schaarden zich achter versoepelingen voor drie van de negen milieuvoorwaarden - de zogenoemde GLMC's - die boeren moeten respecteren om subsidies te ontvangen. Zo wordt de verplichte braaklegging van 4 procent van het akkerland vervangen door een financiële bonus. Die is bestemd voor boeren die op vrijwillige basis beslissen een deel van hun akkerland braak te laten liggen, of bijvoorbeeld hagen of bomen aan te planten.

Daarbovenop worden alle landbouwbedrijven van minder dan 10 hectare vrijgesteld van controles en boetes in het kader van die basisvoorwaarden. De lidstaten krijgen ook de mogelijkheid om hun nationale landbouwplannen twee keer per jaar aan te passen in plaats van één keer, en tijdelijk af te wijken van bepaalde voorwaarden bij onvoorziene klimaatomstandigheden.

Eerder hadden de lidstaten al een aantal maatregelen op korte termijn goedgekeurd, zoals de opschorting van de verplichte braaklegging. Die is intussen ook in Vlaanderen omgezet, zo meldt Vlaams minister Jo Brouns (CD&V). Landbouwers kunnen dit jaar aan de verplichting voldoen door 4 procent van hun akkerland volledig in te vullen met vanggewassen.

De vrijhandelsakkoorden, en een gebrek aan maatregelen tegen oneerlijke handelspraktijken en een wettelijke verankering van de prijzen, blijven wel een doorn in het oog van de landbouwers.

11.30 uur: Sfeer wordt grimmiger

De sfeer bij de betoging begint om te slaan. Voor de blokkade van politie aan het Schumanplein werden paletten in brand gestoken. De politie zette het waterkanon in om het vuur te blussen. Verder in de Wetstraat werden enkele hooibalen in lichterlaaie gezet. Ondertussen werd ook met vuurwerk gegooid naar aanwezige journalisten.

Enkele boeren probeerden daarnaast de politieblokkade te doorbreken. Om hen tegen te houden, werden zowel traangas als het waterkanon ingeschakeld. Als repliek daarop begon een van de landbouwers mest in de straat te spuiten. De politie telt momenteel een 250-tal tractoren in de buurt van de Wetstraat.

11 uur: Steeds meer tractoren stromen toe in Wetstraat

In de Wetstraat arriveren steeds meer landbouwers, voornamelijk uit Wallonië. Momenteel zou het gaan om een 150-tal tractoren. Ze naderen steeds dichter bij de blokkade die de politie opwierp voor het Schumanplein. Een landbouwer kieperde er bieten uit, en verder in de straat werd er met stro gespoten. Een BRUZZ-reporter ter plekke stelde ook vast dat er met vuurwerk, eieren en enkele flesjes bier richting de politie werd gegooid.

In de omgeving van de Wetstraat en de invalswegen naar Brussel verloopt het verkeer moeizaam. Landbouwers trekken in konvooi naar de Wetstraat, via de Leuvensesteenweg, de Waterloosesteenweg en de Kroonlaan. Dat leidt ter plaatse tot verkeershinder. Er worden ook filterblokkades opgezet.

Brussel Mobiliteit verwacht dat de problemen zich nog verder zullen verspreiden. "Mensen gaan andere wegen opzoeken om op hun bestemming te raken", zegt woordvoerster Inge Paemen. Volgens het Vlaams Verkeerscentrum had een beperkt aantal tractoren rond 9.30 uur ook de E40 richting Brussel geblokkeerd ter hoogte van Sterrebeek. De autosnelweg werd volledig versperd, maar de blokkade werd even later weer stopgezet.

Het is niet duidelijk hoe lang de hinder nog zal duren. Brussel Mobiliteit raadt af om met de wagen naar Brussel te komen en vraagt om binnen het hoofdstedelijk gewest zo veel mogelijk gebruik te maken van ondergrondse openbaar vervoer.

2024-03-26-Boerenprotest-Boer kiepert bieten uit voor politieblokkade

10 uur: Boeren leggen symbolisch bos aan, bewakingscamera’s worden afgeplakt

Op het Luxemburgplein legden enkele boeren, voornamelijk uit Vlaams-Brabant, een symbolisch bos aan uit protest tegen de natuurherstelwet. Heel wat landbouwgrond wordt namelijk ingenomen door bebossing, stelt veehouder Stijn Zelderloo. “Het is bijzonder moeilijk voor jonge boeren. Je kan geen boer meer worden, als je ouders er geen waren.”

Zelderloo hekelt ook de administratieve rompslomp. “Je kan je niet inbeelden wat de landbouw allemaal moet doen om aan alle regels te voldoen.” Er werd ook een stropop geplaatst, een symbool voor ‘Europa dat neerkijkt op landbouwers'. Enkele actievoerders plakten daarnaast nog bewakingscamera’s af op het Luxemburgplein.

8 uur

De eerste landbouwers trekken naar de Wetstraat. Momenteel gaat het om een twintigtal tractoren, stelde een BRUZZ-reporter ter plaatse vast. Er zijn wel nog colonnes in aantocht. Voorlopig blijft de situatie rustig, al zijn er toch wat knallen te horen door bommetjes. Op het Luxemburgplein werden ook hooibalen geplaatst, en op het rondpunt werden paletten in brand gestoken.

Middernacht

De betoging van de landbouwers – de derde in korte tijd – gaat uit van de Europese organisatie Via Campesina en het Waalse Fugea. Hoewel die organisaties toegaven dat er al enige vooruitgang werd geboekt sinds het begin van de protesten, resten er nog steeds vragen rond onder meer eerlijke verloning en de vrijhandelsakkoorden. Rond 10.30 uur verzamelen ze op de Wetstraat. Er worden zo'n 300 tractoren verwacht.

Maandagnacht arriveerden de eerste boeren in de Trierstraat, vlak bij de Europese Wijk. “We zijn hier met een hele delegatie gekomen om te tonen aan Europa dat we blijven doorzetten”, vertelt een landbouwer uit Namen aan BRUZZ. “Ook al zijn er al enkele veranderingen gebeurd, er wordt nog steeds te weinig prioriteit gegeven aan de landbouw. Daarom vind ik het belangrijk om voor de derde keer in twee maanden tijd mijn stem te laten horen.”

Dat beaamt een collega, ook uit de provincie Namen. “We houden van Europa, maar de regelgeving voor de landbouwsector moet een andere richting ingaan. We komen vandaag op straat om het beleid daaraan te herinneren. Aan het begin van de voormiddag zullen we ons naar de Wetstraat begeven.”

2024-26-03-eerste boeren gearriveerd Boerenprotest

Hinder

De politie waarschuwde eerder al dat de actie gepaard zou gaan met verkeershinder. Sinds 6 uur is de Wetstraat afgesloten tussen het Schumanplein en de Kleine Ring, net als de Reyerstunnel komende van de E40 richting centrum en de Jubelparktunnel richting de Wetstraat.

Ook de Kleine Ring en het kruispunt Kunst-Wet kunnen op bepaalde momenten niet toegankelijk zijn voor autoverkeer. Daarnaast wordt hinder verwacht in de straten rond de Wetstraat en in de Europese wijk. “Het merendeel van de deelnemers aan de betoging in de Wetstraat zal zich al van 's morgens vroeg via verschillende invalswegen verplaatsen, en de problemen kunnen aanhouden tot in de late namiddag”, klinkt het bij de politie.

Verschillende buslijnen van de MIVB zullen in Europese Wijk sterk verstoord zijn door omleidingen. Het gaat om lijnen 12, 21, 27, 34, 36, 56, 59, 60, 64, 79, 80 en 95. Sommige ingangen van metrostations Maalbeek en Schuman zijn niet toegankelijk. De openbaarvervoermaatschappij meldde eerder dat die stations volledig gesloten waren, maar dat blijkt niet het geval.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni