20220117 stadhuis skyline dakisolatie panorama Brussel dakpannen woningnood huizenmarkt woonpremie

Activiteit Airbnb vermindert aantal woningen op Brusselse huizenmarkt

DVDE
06/02/2024
Updated: 06/02/2024 16.35u

De afgelopen jaren zijn platforms voor toeristische kortetermijnverhuur zoals Airbnb en HomeAway aanzienlijk gegroeid. Het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) berekende dat Airbnb alleen al er tegen eind 2022 voor gezorgd heeft dat er zeker 2.400 woningen van de reguliere huizenmarkt verdwenen waren.

In het dossier onderzocht het BISA de impact van de toeristische verhuurplatforms op de residentiële woningmarkt. De conclusie: door een sterke groei van het aantal bemeubelde toeristische accomodaties is het aantal betaalbare huurwoningen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gedaald. Dat maakt het voor een deel van de bevolking moeilijker om een betaalbare woning te vinden, vooral voor mensen met de laagste inkomens.

Alleen al de activiteit die wordt gegenereerd door Airbnb zou ertoe hebben geleid dat er tegen het einde van 2022 minstens 2.400 woningen uit de Brusselse vastgoedmarkt zouden zijn verdwenen. Dit komt overeen met twee derde van de woningen die op dat moment op Airbnb werden aangeboden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Vijfhoek zwaarst getroffen

Vanwege de toeristische aantrekkingskracht is de Vijfhoek een bijzonder zwaar getroffen gebied: in sommige wijken wordt een aanzienlijk deel van de woningen gebruikt als toeristische accommodatie. De bijkomende druk op de woningmarkt in dit gebied maakt het moeilijker voor Brusselaars om toegang te krijgen tot betaalbare huisvesting.

"Het IBSA-rapport is duidelijk: de toename van het aanbod van gemeubileerde toeristische accommodatie verergert de huisvestingscrisis en bemoeilijkt de toegang tot betaalbare huisvesting voor een deel van de bevolking," zo reageert Anaïs Maes (Vooruit.Brussels), Schepen bevoegd voor Stedenbouw in de Stad Brussel.

"De studie benadrukt dat bepaalde wijken méér onder druk staan, met name de Vijfhoek, waar tussen 15 procent en 33 procent van de woningen is omgebouwd tot toeristische accommodatie. IBSA benadrukt de cruciale rol van de naleving van de Brusselse stedenbouwkundige voorschriften om de exponentiële groei van dergelijke accommodaties te reguleren. We blijven daarom vastberaden onze strijd tegen illegale toeristische accommodaties voortzetten."


Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni