| Het Zuidpaleis

MIVB gaat verder met spoedprocedure voor afbraak Zuidpaleis, ondanks beroep

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
28/02/2024

Het beroep dat twee stadsverenigingen bij het Grondwettelijk Hof indienden tegen de versnelde afbraak van het Zuidpaleis, blijft voorlopig zonder gevolgen. De Brusselse regering kan het Grondwettelijk Hof voor een voldongen feit plaatsen door al met de ontmanteling te beginnen nog voor er een uitspraak is.

Het zijn IEB en Arau die beroep aantekenden bij het Grondwettelijk Hof. Ze achten de 'spoedordonnantie', die de procedures voor deze specifieke vergunningsaanvraag inkorten, ongrondwettig. Zo zouden de kortere inspraaktermijnen het recht op een gezond leefmilieu schaden.

Het beroep heeft geen schorsende werking, waardoor men verder kan met de spoedprocedure. Een uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt pas over 12 à 15 maanden verwacht.

Bouwheer MIVB hoopt al deze zomer de bouwaanvraag in te dienen. De uiteindelijke vergunning zou dan nog voor de uitspraak van het Grondwettelijk Hof vallen. Waarna de ontmanteling in principe van start kan gaan.

Handhaving van de gevolgen

Dat brengt wel risico's met zich mee. Mocht het Grondwettelijk Hof later oordelen dat de ordonnantie onwettig was, valt de rechtsgrond voor de afbraak van het Zuidpaleis weg. In principe heeft die uitspraak een terugwerkende kracht en moet de afbraak dan ongedaan worden gemaakt.

Toch zal die uitspraak in de praktijk wellicht niet veel veranderen. "Omdat dit operationele chaos op het terrein met zich zou meebrengen, kan het Hof 'de gevolgen van deze regeling handhaven', waarbij de afbraak niet ongedaan moet worden gemaakt", zegt grondwetspecialist Quinten Jacobs. "Eigenlijk zegt het Hof dan: omdat de vernietiging met terugwerkende kracht te veel chaos zou veroorzaken, kan het en mogen de gevolgen van de ongrondwettige regeling blijven voortbestaan."

Dat het Hof zo zal oordelen, is in ieder geval niet zeker. "Met die 'handhaving van de gevolgen' holt het zijn eigen macht wat uit, want in de praktijk verandert zo'n vernietigingsarrest dan niet veel. Daarom is het Hof de laatste jaren wat strenger hierin", zegt Jacobs.

Regeringsbeslissing

Toch kan het verklaren waarom bouwheer MIVB, met steun van de regering, nu gewoon verdergaat met de verkorte procedure. "Op dit moment loopt de milieu-effectenstudie", zegt An Van hamme, woordvoerster van MIVB. "De vergunningsaanvraag volgt deze zomer. In de tussentijd werken we aan de nutsvoorzieningen en halen we het asbest uit de daken. Daar is geen vergunning voor nodig."

Het is overigens niet de MIVB die zal oordelen of het Zuidpaleis al mag worden ontmanteld. "Dat is een regeringsbeslissing", klinkt het op het kabinet van minister voor Mobiliteit Elke Van den Brandt (Groen). Gezien de verkiezingen op 9 juni zal hoogstwaarschijnlijk een nieuw gevormde regering die beslissing maken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Stedenbouw , Mobiliteit , Zuidpaleis , metrostation Toots Thielemans , Metro 3

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni