— Brussel kiest in jouw gemeente

Brussel Kiest 2018

Brussel-Stad: Cumulverbod en renovatie van 1.000 sociale woningen

Updated: 29-11-2018 - 18:36

De nieuwe Brusselse meerderheid wil 1.000 sociale woningen renoveren met eigen middelen. Er komt ook een volledige decumul voor alle leden van het schepencollege. Het Koning Boudewijnstadion mag niet wijken voor een andere functie.

De rood-groene meerderheid – aangevuld met Défi – stelde donderdag haar meerderheidsakkoord voor, een lijvig document van 184 pagina’s, waarvoor de nieuwe partners anderhalve maand de tijd namen. De sfeer was daarbij uitstekend, benadrukten alle betrokkenen. "Zonder woede-uitbarstingen, maar met veel lachsalvo's, verduidelijkte eerste schepen Benoît Hellings.

Blikvangers in het akkoord zijn onder meer het lussenplan en het openluchtzwembad waarover u hier al las.

Burgemeester Philippe Close (PS) benadrukte ook dat geen enkel lid van het schepencollege zijn ambt nog zal cumuleren met een politiek mandaat. Dat betekent overigens niet dat de meerderheidsleden niet op de lijst zullen staan voor de gewestverkiezingen. “Ikzelf zal bijvoorbeeld de lijst steunen,” legde Close uit. “Maar ik ga niet in het parlement zetelen.”

Ook op het gebied van huisvesting is er nieuws. De Stad wil 1.000 sociale woningen renoveren op eigen kosten. Dat is een primeur, want die renovatie is in eerste instantie een gewestbevoegdheid.

“De Stad heeft daarvoor al 15 miljoen euro gevonden”, legde burgemeester Philippe Close uit op de persconferentie. “In totaal zullen we er 37 miljoen voor nodig hebben.”

Veranderingen Philippe Close BRUZZ ACTUA 1636

Met de renovatie wil de meerderheid zowel de bewoners als het klimaat een dienst bewijzen. “Sommige bewoners van sociale woningen betalen vandaag meer aan verwarming dan aan huur,” weet Close. “Daarnaast zijn 60 procent van de broeikasgassen in de stad afkomstig van verwarming.”

Het nieuwe stadsbestuur blijft ook woningen bijbouwen. In deze legislatuur worden dat er 750. Hoeveel sociale woningen erbij komen, staat niet in het akkoord. Het document vermeldt ook wel dat de meerderheid eerder wil kiezen voor renovatie van bestaande gebouwen dan voor grote nieuwe wooncomplexen.

Net zoals in de vorige legislatuur blijft onderwijs een belangrijk aandachtspunt voor het bestuur. Er komen heel wat nieuwe plaatsen bij, waaronder de al eerder aangekondigde nieuwe Nederlandstalige basisschool in de Zennestraat. Het akkkoord vermeldt daarnaast dat de mogelijkheid bestudeerd wordt om een bijkomende Nederlandstalige school op te richten op een nog te bepalen locatie.

Gratis onderwijs

De nieuwe meerderheid wil er ook voor zorgen dat het onderwijs in de Stad Brussel zo veel mogelijk gratis wordt.

De nieuwe mobiliteitsschepen Bart Dhondt (Groen) legde uit dat er een nieuw mobiliteitsplan komt voor heel Brussel, waarbij lussenplannen ingevoerd worden om doorgaand verkeer in woonwijken te weren. Er is ook sprake van meer afgescheiden fietspaden en fietsstraten. Samen met zijn collega Ans Persoons (Change.brussels), bevoegd voor Stedenbouw, wil hij de voetgangerszone ook beter laten aansluiten op het centrum.

Persoons legde tijdens de persconferentie ook nog de nadruk op de maakindustrie, die ze opnieuw een plek wil geven in de stad.

Ook het Koning Boudewijnstadion krijgt overigens een vermelding. De stad "ziet erop toe dat sportieve en culturele evenementen van nationale en internationale omvang op duurzame wijze plaatsvinden in het Koning Boudewijnstadion."

Een rode draad door het nieuwe beleid moet ten slotte burgerparticipatie worden. Het toekomstige beleid moet veel meer rekening houden met de bijdrage van betrokkenen, die eerder in de beslissingsprocessen zullen betrokken worden. Naast schepen van Burgerparticipatie Arnaud Pinxteren (Ecolo) zullen ook de andere leden van het College in die filosofie meestappen.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?