— Brussel kiest

Brussels Parlement

Huisvestings- en mobiliteitsmiddenveld legt eisen op tafel van informateurs

Updated: 07-06-2019 - 17:37

De Brusselse informateurs - Laurette Onkelinx en Rudi Vervoort (PS) aan Franstalige kant en Elke Van den Brandt (Groen) aan Nederlandstalige kant - hebben vrijdag zowel huurders als eigenaars en vertegenwoordigers van de sociale verhuurkantoren ontvangen, als vertegenwoordigers van openbaar vervoer en zwakke weggebruikers.

Aan de kant van de huurders kwamen het Huurderssyndicaat en het Platform Wonen langs. José Garcia van het Huurdersyndicaat wees erop dat de huisvestingscrisis in Brussel niet enkel via de sociale huisvesting opgelost kan worden. Sociale woningen maken slechts 8 procent uit van het totale woningpark in het gewest. Zowel Garcia als Thibaud De Menten van het Platform Wonen drongen aan op investeringen in de sociale huisvesting om het aanbod zowel kwantitatief als kwalitatief uit te breiden.

Daarnaast is er nood aan redelijke huurprijzen. In het Brussels Gewest stijgen de prijzen, maar daalt de kwaliteit van de woningen, klaagden beide organisaties aan. Daarom moeten de prijzen wettelijk aan banden gelegd worden en moeten de huurders de mogelijkheid krijgen om de huurprijs te heronderhandelen als de kwaliteit van de woning daalt.

'Geen verplichte huurprijzen'

Olivier Hamal van het Algemeen Eigenaarssyndicaat pleitte voor de zo groot mogelijke stabiliteit na de grondige hervormingen van de voorbije legislatuur, onder meer door de zesde staatshervorming waarbij de huisvesting volledig naar de gewesten werd overgeheveld.

Zo wilde hij niet weten van het verplicht maken van de indicatieve schalen van de huurprijzen. Ook de piste om parallelle structuren op te zetten om conflicten tussen huurder en verhuurder te beslechten wees hij af. Het eigenaarssyndicaat verzet zich ook niet tegen een huurgarantiefonds, maar wil zeker niet betrokken worden bij het beheer van de fonds, aldus nog Hamal.

Mobiliteit

Vrijdagnamiddag buigen de drie informateurs zich over de mobiliteit met onder meer de openbare vervoersmaatschappijen en de fietsersbonden. Het gesprek met de NMBS ging onder meer over het S-aanbod, verklaarde spoorbaas Sophie Dutordoir na afloop.

Verder werd ook gepraat over de veiligheid in en rond de Brusselse stations, de toegang tot de station voor de mindervaliden en de samenwerking met de andere openbare vervoersmaatschappijen MIVB, De Lijn en TEC. Met MIVB-baas Briac de Meeûs werden onder meer de lopende investeringsplannen overlopen en werd over de tarieven gesproken.

Fietsers

De Fietserbond en haar Franstalige tegenhanger GRACQ benadrukten dat de fiets de snelste investering is om de mobiliteitsproblematiek aan te passen. Ze schaarden zich achter het 'Good Move'-plan van de uittredende regering.

Daarnaast drongen de organisaties aan op een task force om het 'FietsGen' een extra impuls te geven. Daarnaast wezen ze op de noodzaak van de nodige infrastructuurwerken, de vermindering van de autodruk, en de aanpassing van de autofiscaliteit. Een zonale tol of slimme kilometerheffing komt er best in overleg met de andere gewesten.

Klimaatorganisaties

De informateurs zetten hun consultaties van het middenveld nog dinsdag en woensdag voort. Dinsdag worden verenigingen en openbare instellingen rond klimaat gehoord. Om 10 uur wordt met BRAL en Inter-Environnement gestart. Dan volgen Vivaqua, Sibelga en de Klimaatcoalitie. In de namiddag wordt het Brussels Parlement geïnstalleerd.

Woensdag worden dan de consultaties voortgezet. In het tweede deel van de week zullen de Franstalige informateurs moeten uitmaken met welke partijen er verder gepraat zal worden. Dat gebeurt onder meer op basis van de nota's die de verschillende partijen hebben overgemaakt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?