In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maakte BRUZZ in samenwerking met Le Soir het rapport op van deze Brusselse regering. Dit is de beoordeling van Didier Gosuin (Défi).

Eindscore voor Didier Gosuin: 77/100

  • Brusselse regering: Minister voor Economie en Werk
  • GGC: Gezondheid, Financiën en Begroting

Actie: 32/40

+ Jongerenwerkloosheid
+ Hinderpremie
+ hub.brussels
- slabakkende handel

Visie: 24/30

Gosuin is een overtuigde sociaal-liberaal en tegelijkertijd een pragmaticus. Als hij spreekt, is het met kennis van zaken.

Communicatie: 21/30

Gosuin communiceert helder.

Didier Gosuin zette van meet af aan vaart achter zijn plannen. Om het bedrijfsklimaat te verbeteren liet hij de Small Business Act opstellen: 77 maatregelen waarvan een flink deel ondertussen gerealiseerd is. Zo zijn de drie organisaties die de bedrijven moeten ondersteunen - Atrium, Impulse en Brussels Invest&Export - samengesmolten tot hub.brussels. Voor de ondernemers een stuk overzichtelijker.

Ook werd de investeringssteun hervormd. Een groter aantal bedrijven kan er nu gebruik van maken.

Voorts kwam Gosuin met een ordonnantie sociale economie en met enkele kleinere, door de ondernemers gewaardeerde maatregelen als de korte handelshuur, handig voor pop-upwinkels, en de hinderpremie. Na de aanslagen van 2016 introduceerde hij het crisiskrediet om ondernemers een steuntje in de rug te geven.

Gosuin heeft werkbare structuren uitgetekend voor de toekomst

Ook de problematische werkloosheid in het gewest nam hij ter harte, waarbij hij focuste op de jongerenwerkloosheid. De door Europa gelanceerde Jongerengarantie – een opleiding, stage of eerste jobervaring voor elke jonge werkloze – gaf hij een Brusselse invulling, onder meer met de inschakelingscontracten. Voorts hervormde hij de activeringsmaatregelen, waardoor ze nu meer ten goede komen aan de Brusselaars, ging hij met de kam door het Gesco-systeem en leverde hij een ordonnantie af voor de bestrijding van discrimatie. Die laatste heeft in de praktijk weliswaar nog niet veel impact.

Qua cijfers kan Gosuin zich op de borst kloppen. De werkloosheid daalde in vijf jaar van ruim twintig naar net geen zestien procent, de jongerenwerkloosheid zelfs van 31,4 naar 23,5 procent. Natuurlijk speelde de verbeterde conjunctuur hierin een grote rol.

Ook op het vlak van gezondheid toonde de minister daadkracht. Brussel zette een stap vooruit op het vlak van e-health en er kwam een veelomvattend gezondheidsplan.

Maar niet alles lukte. De ouderenwerkloosheid kreeg Gosuin niet naar omlaag. Voorts blijven de bedrijven klagen over krapte op de arbeidsmarkt en is de samenwerking tussen Actiris en de VDAB, die nu onder één dak zitten, nog niet optimaal. En dan is er de handel, die blijft slabakken.
​​​​​​​
Toch is de algemene indruk dat Gosuin goed op de winkel heeft gepast en werkbare structuren heeft uitgetekend voor de toekomst. Ook verdient hij een pluim voor zijn inzet voor meer transparantie, bijvoorbeeld bij de toekenning van subsidies, en voor zijn zuinige omgang met overheidsgeld. Gosuin, die zijn politieke carrière vaarwel zegt, kan in schoonheid eindigen.

De punten van de regeringsleden

Bekijk ook het rapport en de punten van de andere ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering Vervoort II (2014-2019).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Brussel Kiest 2019: Brussels parlement, rapport van de regering, Didier Gosuin

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni