In aanloop naar de verkiezingen van 26 mei maakte BRUZZ in samenwerking met Le Soir het rapport op van deze Brusselse regering. Dit is de beoordeling van Rudi Vervoort (PS).

Eindscore voor Rudi Vervoort: 61/100

  • Brusselse regering: Minister-president bevoegd voor Lokale besturen, Territoriale Ontwikkeling, Erfgoed en Veiligheid

Actie: 29/40

+ cohesie ploeg
+ opstart Kanal
+ dalende werkloosheid
- veiligheidsbeleid

Visie: 18/30

Vervoorts visie blijft grotendeels onuitgesproken en kunnen we hoogstens afl eiden uit zijn beleidsdaden.

Communicatie: 14/30

Het gebrek aan uitgesproken visie vertaalt zich in een zout- en zielloze communicatie, die zich vaak in details verliest en waarin de grote lijnen zoek zijn.

Vraag aan honderd Brusselaars wie hun minister-president is en amper de helft zal juist antwoorden. Dat is geen boutade, maar een vaststelling uit een recente studie waarbij de respondenten maar uit vier namen mochten kiezen. Het zegt veel over het soort politicus dat Rudi Vervoort is: een die de spotlights schuwt en vooral op de achtergrond werkt.

Dat werk in de luwte leverde wel wat resultaten op. Vervoort scoorde daarbij vooral als leider van de Brusselse regering. Zo wist hij ook in woelige tijden de rust te bewaren, denk maar aan de episode met CDH dat uit de regering moest stappen van voorzitter Benoît Lutgen maar toch bleef. De gemoedelijke Vervoort krijgt dan ook punten voor verwezenlijkingen die niet echt binnen zijn bevoegdheidspakket lagen, zoals de dalende werkloosheid en de invoering van de lage-emissiezone.

Naar de visie achter Vervoorts actie was het vooral gissen

Voor zijn eigen bevoegdheden oogt het rapport wat minder positief. Neem nu territoriale ontwikkeling, waar de tien nieuwe wijken uit het regeerakkoord hoog gegrepen bleken en er lang niet overal vooruitgang is. Zijn stedenbouwkundige hervorming moest procedures vlot trekken, maar tot een echte stroomversnelling leidde dat op dit moment nog niet.

In theorie is Vervoort sinds de zesde staatshervorming ook bevoegd voor veiligheid. De praktijk bleek er vooral een van dralen en aanmodderen. Zo staat het gemeenschappelijke commandocentrum van de politie vandaag nog grotendeels leeg.

Het dossier is typerend voor Vervoort, die niet meteen een voorvechter bleek van een sterk gewest. De man, tevens titelvoerend burgemeester in Evere, probeerde op geen enkele manier aan de macht van de gemeenten te raken. Aan de positie van de belangrijkste burgemeester raakte hij dan weer wél. Het was de minister-president die Yvan Mayeur met enkele welgemikte uitspraken van zijn burgemeestersstoel kieperde. De vertrouweling van de Brusselse PS-baas Laurette Onkelinx zou later zelfs zijn lidmaatschap van de PS verliezen.

Vervoort toonde ook daadkracht inzake Kanal, het project dat getrokken wordt door zijn voormalige kabinetschef Yves Goldstein. De cultuurstad in de voormalige Citroëngarage lijkt nu al een symbool van het Brussel van de toekomst: open, zelfzeker en qua opzet ook sociaal gemengd.

Naar de visie achter Vervoortsactie was het de voorbije jaren vooral gissen. Dat is jammer, want de - op Dubai na - meest internationale stad ter wereld verdient wel een leidraad voor de toekomst. Van Vervoort, die zijn eigen regeerakkoord trouwens niet mocht onderhandelen, maar een kant-en-klaardocument kreeg van Onkelinx, kwam die de afgelopen jaren niet.

Wie de eigen visie niet verwoordt, kan er moeilijk over communiceren. De communicatie van Rudi Vervoort was de voorbije jaren dan ook barslecht.

De punten van de regeringsleden

Bekijk ook het rapport en de punten van de andere ministers en staatssecretarissen van de Brusselse regering Vervoort II (2014-2019).

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Brussel Kiest 2019: Brussels parlement, rapport van de regering, Rudi Vervoort

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni