— Brussel kiest

Vlaams Parlement

Lijsttrekker Karl Vanlouwe: fiere Brusselaar en Vlaming

© N-VA
| Karl Vanlouwe

Wat zijn de uitdagingen voor de volgende legislatuur? Waarin heeft de voorbije regering gefaald, wat zijn de breekpunten en met wie willen ze al dan niet in zee gaan? We vroegen het aan de Nederlandstalige lijsttrekkers voor het Vlaams Parlement. Aan het woord: Karl Vanlouwe (N-VA).

“Vlaanderen investeert nu al veel in Brussel, en dat moet zo blijven,” zegt Vlaams Parlementslid Karl Vanlouwe. Vanlouwe noemt zich een fiere Brusselaar én Vlaming: “Een fiere stadsbewoner zoals ook Gentenaars, Antwerpenaars en Luikenaars fier zijn op hun stad. Maar we moeten ons ook als Vlaming profileren in Brussel, net zoals mijn buurman dat als Franstalige doet.” Het stoort Vanlouwe “dat er Brusselaars zijn die zich willen terugplooien op zichzelf”. Vanlouwe: “Brussel is geen derde gewest, het is een hoofdstedelijk gewest dat sterke banden moet onderhouden met de Vlaamse en de Franse Gemeenschap.”

Karl Vanlouwe, lijsttrekker bij de effectieven op de lijst van N-VA voor het Vlaams Parlement

Vanlouwe vindt het goed dat de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) samen met Vlaanderen investeert in bijkomende scholen, maar, zo zegt hij: “We moeten ook de kwaliteit blijven bewaken en in de toekomst de capaciteit verder uitbreiden. De Vlaamse Gemeenschap kan niet alles in Brussel. Uit de Taalbarometer blijkt dat de kennis van het Nederlands bij jongeren die in het Franstalig middelbaar onderwijs afstuderen ondermaats is. Maar acht procent van de leerlingen kent goed Nederlands als ze de middelbare school verlaten. De twee ministers van de Vlaamse en Franse Gemeenschap moeten rond de tafel zitten, kijken wat de knelpunten zijn in het onderwijs en dan afspreken wie wat doet. Een goede scholing is de voorwaarde opdat de ketjes niet in de vicieuze cirkel van de werkloosheid belanden. Vlaams N-VA-minister Philippe Muyters heeft ervoor gezorgd dat VDAB en Actiris nauw samenwerken wat de werkloosheid aangaat, hetzelfde moet gebeuren voor onderwijs.”
​​​​​​

Vlaanderen moet ook verder zijn deel doen wat inburgering aangaat, zegt Vanlouwe. “We zijn blij dat inburgering nu ook in Brussel verplicht is. Toen Geert Bourgeois er in 2004 op vrijwillige basis mee begon in Vlaanderen, werd hij voor xenofoob versleten. Ondertussen hebben al duizenden nieuwkomers een traject van de Vlaamse Gemeenschap gevolgd, kennis van de beide landstalen opent ook perspectieven voor nieuwkomers.”

Vanlouwe ziet een glorieuze toekomst voor de Vlamingen: “Op voorwaarde dat we ons niet wegsteken, de N staat voor kwaliteit, de Brusselaar is niet tegen initiatieven van de Vlaamse overheid in Brussel. De Franstaligen waarderen onze culturele instellingen zoals de KVS, het Kaaitheater en de Beursschouwburg.” Hij hoopt dat zijn partij na 26 mei de grootste wordt in Brussel, dan ziet hij wel welke rol hem toebedeeld wordt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?