— Brussel kiest

Brussel Kiest 2019

Werkgroep zoekt consensus over stemrecht niet-Europeanen

© PhotoNews
| Archiefbeeld van de recente gemeenteraadsverkiezingen in Brussel.
Updated: 07-01-2019 - 19:01

Het Brussels parlement wil nog voor de stembusgang in mei een resolutie stemmen om de uitbreiding van het stemrecht bij de gewestverkiezingen op de federale agenda te zetten. Maar eerst moet een werkgroep uitmaken of ook Brusselaars van buiten de Europese Unie in aanmerking komen.

Heel wat Brusselse politici vinden de tijd rijp om ook EU-burgers mee te laten stemmen bij de gewestverkiezingen. Maar de partijen, los van meerderheid en oppositie, zijn verdeeld over de vraag of ook Brusselaars met een niet-Europese nationaliteit stemrecht moeten krijgen. Beide groepen zijn samen goed voor een derde van de Brusselse bevolking.

In de commissie Financiën van het Brussels parlement werden maandag vijf verschillende resolutievoorstellen besproken. Onder meer socialisten en groenen zijn voorstander van een stemrecht voor zowel Europeanen als niet-Europeanen. Liberalen en christendemocraten willen de uitbreiding van het stemrecht liever beperken tot EU-burgers. CD&V en Open VLD pleitten dan weer voor een stemrecht voor studenten.

Hoorzittingen

De commissie, onder voorzitterschap van Charles Picqué (PS), besliste om een werkgroep op te richten. Daarin zullen de verschillende politieke fracties zoeken naar een resolutietekst die gedragen kan worden door een (brede) meerderheid. “Die resolutietekst kunnen we dan richten aan het federale niveau”, klinkt het bij Brigitte Grouwels (CD&V). Het is immers het federale niveau dat in deze materie bevoegd is.

Voor de werkgroep aan de slag gaat, komen er enkele hoorzittingen. Daarbij zullen stakeholders zoals 1Bru1Vote, die pleiten voor de uitbreiding van het stemrecht, en grondwetspecialisten gehoord worden. Ook over de te volgen juridische weg is er immers nog onenigheid. Vraag is of deze oefening nog rond geraakt voor het einde van de legislatuur. “Er is tijdens de commissievergadering benadrukt dat er snel gewerkt moet worden”, aldus nog Grouwels.

Bekijk hieronder ook de reportage uit BRUZZ 24:

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?