Analyse

Aantal Nederlandstaligen in hippe gemeenten neemt toe

Kris Hendrickx
© BRUZZ
10/10/2018

| Nederlandstaligen kiezen in Brussel voor hippe gemeenten: in Sint-Gillis is hun groei het grootst.

Sint-Gillis, Elsene, Etterbeek en Vorst. Dat zijn de gemeenten waar het aantal mensen met een Nederlandstalig adres de voorbije zes jaar het sterkst toenam. Het totale aantal Nederlands­talige adressen stagneert.

logo Brussel Kiest 2018

Het aantal inwoners met een Nederlandstalig adres nam de voorbije decennia gestaag af in het gewest. Uit cijfers die onze redactie opvroeg bij politieke partijen (*) blijkt dat die trend vrijwel gestopt is. Tussen 2012 en 2018 daalde het aantal Nederlandstalige stemgerechtigden in Brussel van 47.200 naar 46.850, een daling met minder dan een procent.

Dat het totale aantal adressen amper afneemt is op zich al opmerkelijk. De voorbije decennia kromp die groep immers in ijltempo. Zo stonden er voor de gewestverkiezingen in 2009 nog 55.000 Nederlandstaligen op de kieslijsten. Het totale aantal kiesgerechtigden groeide de voorbije zes jaar overigens ook. Het aandeel van de kiezers met een Nederlandstalig adres daalde daardoor van 7,6 procent naar 7,3 procent van het totaal.

Nog boeiender zijn de verschillen tussen de gemeenten. Die geven aan waar nieuwe of verhuizende Nederlandstaligen zich bij voorkeur vestigen. De verschillen tussen de gemeenten blijken daarbij erg groot. Hippe gemeenten die studenten aantrekken lijken het meest in trek.

Procentueel is de koploper Sint-Gillis, dat bijna 28 procent meer Nederlandstalige adressen telt dan zes jaar geleden, een stijging met 350 zielen. Elsene, Etterbeek en Vorst volgen. In absolute aantallen is Schaarbeek de grootste magneet. Daar kwamen er 560 mensen bij.

Gemeenten die traditioneel veel Vlamingen tellen, zien vaak een duidelijke afname. Die is het grootst in Sint-Agatha-Berchem, gevolgd door Ganshoren en Anderlecht. Die laatste gemeente tekent door haar omvang meteen ook voor de grootste absolute afname (zie infografiek).

Demograaf Patrick Deboosere (VUB) ziet een patroon in de evolutie. “Jonge nieuwkomers uit Vlaanderen vestigen zich vooral in de centrale en hippe gemeenten. Voor Elsene en Etterbeek speelt de nabijheid van de VUB zeker een rol. Veel studenten schrijven zich tijdens of vlak na hun studies in in de gemeente.”

“Vorst profiteert van de nabijheid van Sint-Gillis, maar ook van de nieuwe impulsen rond Wiels”

Patrick Deboosere, demograaf (VUB)

Demograaf Patrick Deboosere (VUB)

Meer huwelijken

Bij Elsene komt daar bij dat het om een erg aantrekkelijke gemeente gaat voor jonge Brusselaars, met veel uitgaansmogelijkheden en trendy wijken. Maité Morren, de Vlaamse SP.A-schepen in Elsene, bevestigt de trend. “Ik deed de voorbije legislatuur minstens honderd huwelijken.” Dezelfde troeven gelden minstens evenzeer voor Sint-Gillis, dat de voorbije jaren uitgroeide tot de meest trendy gemeente van het gewest.

“Vorst is dan weer een gemeente die profiteert van de nabijheid van Sint-Gillis, maar ook van de nieuwe impulsen rond Wiels,” zegt Deboosere. “Ook Schaarbeek heeft een aantal troeven. Zo is er de nabijheid van de VRT en de goeie tramverbindingen met de VUB. Verder vind je er nog min of meer betaalbare woningen.” De gemeenten waar het aantal Nederlandstaligen achteruitgaat, hebben veel minder aantrekkingskracht op jonge Vlamingen. In gemeenten als Sint-Agatha-Berchem toont de achteruitgang vooral de vergrijzing van de Nederlandstalige bevolking.

“En dan heb je nog gemeenten waar er communicerende vaten zijn,” zegt Deboosere. “Zo trekt Jette wel een nieuwe Nederlandstalige bevolking aan, maar de veroudering van de bestaande populatie is er nog wat groter. In Brussel-Stad zie je het omgekeerde. De Vlaamse verjonging in het centrum weegt er wat zwaarder door dan de vergrijzing in de noordrand van de gemeente.”

(*) Hoe raakten we aan de cijfers? De partijen krijgen de inwonerslijsten om te communiceren met hun kiezers. Vlaamse partijen halen daar dan de Nederlandstalige adressen uit. Verschillende partijen deelden die informatie.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Brussel Kiest 2018 , Samenleving , Vlaamse Brusselaar , gemeenteraadsverkiezingen 2018

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni