De stellingen in de Kieswijzer zijn zorgvuldig gekozen door onze redactie. De partijen hadden twee weken de tijd om een antwoord te formuleren. Alle vragen en antwoorden over de methodologie vind je hier. Klik hier om de kieswijzer uit te proberen.

Welke partijen maken deel uit van de Kieswijzer?

Alle partijen die een kieslijst hebben ingediend voor de Nederlandstalige taalgroep in het Brusselse parlement voor de verkiezingen van juni 2024 hebben een uitnodiging gekregen om de Kieswijzer in te vullen. De partijen Open VLD, Groen, N-VA, Vooruit.brussels, PVDA, CD&V, Vlaams Belang, Team Fouad Ahidar, Volt en Voor U hebben de Kieswijzer ingevuld en zijn opgenomen in de Kieswijzer.

Alle partijen kregen 2 weken de tijd om een standpunt te formuleren over vier stellingen met betrekking tot negen grote thema's. De thema's zijn Mobiliteit; Huisvesting; Leefmilieu & Dierenwelzijn; Werk, Handel & Economie; Veiligheid; Vlamingen in Brussel; Cultuur & Erfgoed, Onderwijs en Welzijn, Gezondheid & Inburgering.

Per thema is ook telkens een ‘wildcard’ voorzien die elke partij vrij mag invullen. De antwoorden zijn per vraag beperkt tot 250 tekens, inclusief spaties.

De partij Viva Palestina! heeft de uitnodiging ontvangen, maar heeft de Kieswijzer niet ingevuld.

Wie maakte de stellingen en hoe zijn ze tot stand gekomen?

De stellingen in de Kieswijzer zijn het resultaat van een proces dat liep van januari 2024 tot eind maart. Op basis van de kiesprogramma's van alle partijen heeft de politieke redactie van BRUZZ stellingen geponeerd die door de hoofdredactie zijn nagelezen en goedgekeurd.

Het resultaat is een evenwicht tussen rechtse, linkse, groene en centrumstellingen die zowel uiteenlopende als scherpe antwoorden kunnen opleveren. Stellingen over de begroting zijn bewust niet opgenomen omdat die voldoende aan bod komen in de verschillende politieke debatten die BRUZZ organiseert.

De stellingen beantwoorden aan een aantal criteria. Het moet gaan om concrete beleidskeuzes, niet om algemene attitudes of waarden. De stellingen behandelen onderwerpen die vandaag leven onder de Brusselaars en ook het toekomstig beleid in Brussel mee zullen bepalen. Daarnaast zijn ze toegankelijk en eenduidig (niet vatbaar voor verschillende interpretaties).

De stellingen werden aan alle verschillende partijen voorgelegd zodat zij hun antwoorden hierop konden formuleren.

Wie geeft de antwoorden op de stellingen?

De partijen. De partijen hebben twee weken de tijd gekregen om op elke stelling een antwoord te geven en hun argumentaties in een beperkt aantal tekens neer te schrijven. De politieke redactie van BRUZZ en de hoofdredactie gingen na of de antwoorden van de partijen waarachtig zijn en of ze passen binnen het criterium van het vooropgestelde aantal tekens. Als dat niet het geval is, werden partijen daarop aangesproken. We aanvaarden finaal elk antwoord van elke partij zonder daar redactioneel in tussen te komen.

Wat is de wildcard en waarom geeft BRUZZ die optie aan de partijen?

Per thema is ook een ‘wildcard’ voorzien die elke partij vrij mag invullen (weliswaar ook met de beperking van 250 tekens). BRUZZ doet dit omdat ze de overige stellingen zelf heeft bepaald, weliswaar op basis van objectieve criteria. Dit geeft de partijen de mogelijkheid om een standpunt mee te nemen dat niet in één van de overige stellingen aan bod kwam of een standpunt rond de thema's extra te benadrukken.

Kieswijzer

Ontdek de standpunten van de Brusselse Nederlandstalige partijen in de Kieswijzer van BRUZZ.

Lees ook

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni