Agent politiezone Brussel Hoofdstad Elsene (archiefbeeld).

Brusselse gemeenten eisen betere financiering politiezones en willen grootstedelijk gebied

© Belga
20/03/2024

De koepelorganisatie voor de Brusselse lokale besturen Brulocalis en de Brusselse conferentie van burgemeesters hebben woensdag een gezamenlijk verkiezingmemorandum voorgesteld. Ze eisen onder meer een betere financiering van de Brusselse politiezones en een eerlijkere bevoegdheidsverdeling tussen gemeente en gewest.

De negentien Brusselse gemeenten maken zich sterk dat ze meer respect zouden moeten genieten, zowel van het federale als van het regionale niveau. "We herinneren eraan dat de Europese Raad de lokale autonomie waarborgt. Er is geen democratie zonder lokale verankering van de politiek", aldus Olivier Maingain, voorzitter van de Brusselse conferentie van burgemeesters tijdens de persconferentie.

Om het subsidiariteitsbeginsel te waarborgen en de lokale democratie te verdedigen bepleit de conferentie van Brusselse burgemeesters een eerlijkere bevoegdheidsverdeling tussen Gewest en gemeenten. Daarnaast moet er ook werk gemaakt worden van een meer billijke financiering van de lokale Brusselse democratieën.

Gemeentelijke dotatie

De budgettaire situatie in sommige gemeenten laat te wensen over. Volgens het collectief aan burgemeesters is dat vooral een gevolg van de toenemende bevoegdheden van de Brusselse gemeenten, waarbij de financiële middelen niet gevolgd zijn.

20191128_Olivier_Maingain_(Défi)_tijdens_de_onderhandelingen_voor_een_nieuwe_Brusselse_regering_in_juli_2019__(c)_PhotoNews.jpg

"We willen een verduidelijking van de lokale bevoegdheden", aldus Olivier Maingain, voorzitter van de Brusselse conferentie van burgemeesters. "Zo moet bijvoorbeeld de bevoegdheid netheid terug naar de gemeenten gaan."

De gemeentelijke dotatie moet dan ook dringend verhoogd worden, aldus de burgemeesters. Daarenboven wil men ook dat het gewest of de federale regering voortaan de pensioenkosten van de statutaire medewerkers volledig op zich neemt. "De gemeenten zijn door opeenvolgende crisissen sterk onder druk gezet door de regio of het federale niveau", aldus Maingain. Zo moet bijvoorbeeld de KUL-norm, de norm die de lokale politiecapaciteit in de gemeente bepaalt, herzien worden naar moderne maatstaven.

Ook de bevoegdheidsverdeling moet duidelijker. "We willen een verduidelijking van de lokale bevoegdheden. Zo moet bijvoorbeeld de bevoegdheid netheid terug naar de gemeenten gaan", duidt Maingain. Op het vlak van mobiliteit bepleiten de burgemeesters "dat de regio de grote lijnen moet uitzetten", aldus Maingain. "Maar laat de gemeenten toch de lokale implementatie uitwerken, zij kennen de wijken het best."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel kiest: gemeente , Olivier Maingain , Conferentie van Burgemeesters , grootstedelijk beleid , Brusselse politiezones

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni