Kort gesprek

De Munt richt amateurkoor op: ‘Het koor zal protestliederen zingen op het Muntplein’

1810_marie-caroline_lefin_lamonnaie_kleur_c_lamonnaie.jpg
© Lamonnaie
| Marie-Caroline Lefin
© Lamonnaie
| Marie-Caroline Lefin

De Munt richt in september een amateurkoor op. “Je moet niet per se kunnen zingen,” zegt Marie-Caroline Lefin, coördinator publieksevenementen van De Munt.

Het koor komt er speciaal voor de opera ‘Cassandra’ van Bernard Foccroulle die volgend jaar in première gaat. Waarom dit koor van amateurs?

We willen enerzijds ons publiek verbreden en anderzijds mensen actief laten deelnemen aan een kunstvorm die nog al te vaak als elitair wordt gezien. Ook tonen we met dit initiatief dat het thema van de opera Cassandra ons allen raakt.

Waarover gaat de opera?

De opera is nog niet helemaal af, maar het gaat over de tragiek van het niet gehoord worden. Vandaar de verwijzing naar het mythische personage Cassandra. Zij voorspelde de ondergang van Troje, maar werd niet geloofd.

In de opera komt onder meer de klimaat­verandering aan bod: er is veel over geweten, er worden rampen voorspeld, maar mensen worden vaak niet gehoord als ze die kennis willen delen.

Wat wordt de rol van het amateurkoor? Zal het mee op de scène staan?

Neen, het Cassandrakoor zingt niet mee in de opera zelf en staat dus niet op de scène. Het is de bedoeling dat het koor, voorafgaand aan elke opvoering van Cassandra, buiten op het Muntplein protestsongs en activistische liederen brengt, als een groep betogers. Zo leggen we de link met wat binnen gebeurt. Er zullen stukken gezongen worden uit opera’s, het Slavenkoor van Verdi bijvoorbeeld, maar ook chansons, rock- en popsongs, en dat in verschillende talen.

Moet je goed kunnen zingen om deel uit te maken van het koor?

Niet per se. Enthousiasme en engagement zijn belangrijker. Je moet natuurlijk zin hebben om te zingen, maar je moet ook zin hebben om iets te doen voor de planeet. Belangrijk ook is dat je je echt wil engageren voor dit project, dat een jaar lang duurt, met drie repetities per maand, en dat je deel wil uitmaken van het leven van De Munt. Zo zullen de koorleden uitgenodigd worden voor rondleidingen en generale repetities.

We hebben al meer dan driehonderd aanmeldingen binnengekregen en zullen moeten selecteren. We mikken op een koor van tachtig man en streven naar een zo evenwichtig en divers mogelijke samenstelling: mannen en vrouwen, jongeren en ouderen, mensen die kunnen zingen en mensen zonder ervaring, Nederlandstaligen, Franstaligen, Engelstaligen en anderstaligen. Dit koor moet zoveel mogelijk de samenleving weerspiegelen.

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?