| De tenten waar bezoekers een test lieten afnemen voorafgaand aan de voorstelling in de KVS.

KVS wil heropenen met volledige capaciteit na positief resultaat testevenement

JP
© BRUZZ
18/05/2021

De Koninklijke Vlaamse Schouwburg is tevreden met het resultaat van de testevenementen. Slechts 1 procent van de bezoekers testte positief na afloop, een lager percentage dan de rest van de bevolking. Daarom pleit de KVS voor een heropening met volledige capaciteit vanaf 9 juni.

De KVS legt haar bevindingen woensdag voor aan de cultuurcommissie van het Vlaams Parlement. Hun belangrijkste conclusie: volle zalen zijn veilig. Uit de resultaten van het onderzoek bleek dat in een zaal met 208 mensen de kwaliteit van de lucht tijdens de voorstelling hetzelfde is gebleven. Ook bij grotere groepen mensen is er nauwelijks een verschil te zien.

Volgens berekeningen van de onderzoekers waarmee de KVS samenwerkte zal dit ook bij 500 bezoekers zo zijn, als er tenminste goed wordt geventileerd. “Deze uitkomst is een opsteker voor de hele culturele sector: wat in de KVS geldt, geldt immers in elke theaterzaal met een gelijkwaardig ventilatiesysteem,” zegt zakelijk directeur van de KVS, Merlijn Erbuer.

KVS vraagt dan ook een herevaluatie van het vooropgestelde stappenplan voor heropening, zodat meteen vanaf 9 juni volle zalen worden toegelaten voor podiumkunsten. Eerder werd aangekondigd dat er binnen maximaal 200 bezoekers mogen deelnemen en buiten maximaal 400.

CO2-gehalte stijgt nauwelijks

Tijdens het testevenement werd vooral de luchtkwaliteit goed in de gaten gehouden. Er werd onder andere getest wat het CO2-gehalte in de zaal was. De hoeveelheid koolstofdioxide in binnenruimtes geeft aan hoeveel lucht door mensen is uitgeademd en mogelijk virusdeeltjes bezit. Die moet ruimschoots onder de 900 ppm blijven, oftewel: maximaal 900 deeltjes per miljoen luchtdeeltjes mogen uit koolstofdioxide bestaan.

Het gemiddelde niveau van CO2 bedroeg 500 pmm bij 100 personen, 550 pmm bij 150 personen, en 570 pmm bij 208 personen. 50 personen extra toevoegen aan de zaal, heeft dus slechts een kleine impact op het CO2-gehalte, constateerde de KVS. Het is om die reden dat het theater stelt dat het ook volle zalen aan zou kunnen op veilige wijze.

Positiviteitsratio onder gemiddelde

De testevenementen van de KVS vonden plaats tussen 28 april en 8 mei. Het toneelstuk Jonathan werd zes keer opgevoerd als testevenement. Eerst drie avonden voor honderd mensen, vervolgens met 150, 200 en 250 aanwezigen op een zaalcapaciteit van 500. In totaal namen 819 vrijwilligers deel aan het onderzoek.

Bezoekers ondergingen voorafgaand aan de voorstelling een sneltest. Zeven dagen na deelname kreeg iedereen de mogelijkheid zich gratis opnieuw te laten testen, een pcr-test dit keer in een testcentrum. 361 mensen hebben de test na afloop ook echt laten afnemen. Daarvan hebben er vier positief getest, dus 1,1 procent. Het gaat om asymptomatische personen, waarvan het niet zeker is dat ze de besmetting opliepen in de theaterzaal. KVS herinnert eraan dat de gemiddelde positiviteitsratio onder de rest van de bevolking op dat moment een stuk hoger lag: 7,15 procent in de week van 26 april en 6,45 procent in de week van 3 mei. De mensen die naast de bezoekers zaten die positief testten, zijn niet besmet geraakt.

Heropenen met mondmasker maar zonder testen

Er hangt wel een aanzienlijk prijskaartje aan zo’n testevenement. De KVS laat weten dat het testen en analyseren van de gegevens hen zo'n 50.000 euro heeft gekost. Dat ging naar het huren van de tenten, de sneltests, het personeel, de luchtsensoren, luchtbevochtigers, advies en consultancy en software.

De pcr-test achteraf werd door de federale overheid betaald. De KVS schat deze kostprijs op ruim 30.000 euro ligt voor de 819 deelnemers. “Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat dit onbetaalbaar en onhaalbaar is,” klinkt het. De KVS hoopt dan ook zonder tests de deuren te kunnen heropenen voor het publiek.

Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon (N-VA) sluit niet uit dat kan worden toegewerkt naar heropenen met volle zalen. "Het is wenselijk dat we dit testevenement nu ook afronden met een onderzoek naar een effect op een volle zaalbezetting, want dat is toch terug het normaal waar we naar toe moeten."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni