‘Vervoort maakt ons blij met dode mus qua transparantie’

Sara De Sloover
© BRUZZ
08/02/2017

"Nu pas,” reageert actiegroep Transparencia.be op het besluit van de Brusselse regering om vanaf vandaag donderdag al haar besluiten te publiceren. “Minister-president Rudi Vervoort (PS) past hier gewoon een Europese richtlijn uit 2013 over transparantie van informatie toe, die pas afgelopen oktober omgezet werd in Brusselse wetgeving. De regels voorzien in toegang tot àlle documenten van openbare instellingen, en zo ver zijn we nog lang niet."

"Andere regeringen in België publiceren hun beslissingen al langer, maar de Brusselse regering heeft sinds haar ontstaan een transparantieprobleem”, zegt Christophe Van Gheluwe, mede-oprichter van Transparencia.be. "We vrezen een beetje dat Vervoort ons een klein botje toewerpt om de grote kluiven in de kast te verbergen.”

Christophe Van Gheluwe BRUZZ 1557

“Openbaarheid van bestuur werd in België al in 1994 gestemd. Het Brussels parlement heeft na de publicatie van de regeringsbesluiten nog altijd niet voldoende toegang,” zegt Van Gheluwe. “Het kan de regering niet goed genoeg controleren. Daarvoor hebben ze ook de nota’s en bijlagen nodig van de besluiten, anders zullen ze de inhoud van beslissing vaak niet kunnen beoordelen."

"Daarnaast is ook de agenda van de ministerraad nodig, om te kunnen anticiperen op de besluiten. Je kunt interessante informatie die misschien nog niet bekend is altijd beter doorspelen vòòr een beslissing valt, dan achteraf. Amendementen kunnen een regeringsbeslissing ook verrijken.”

“Een Europese richtlijn uit juni 2013 rond openbaarheid van bestuur moest binnen de twee jaar omgezet worden in wetgeving binnen de lidstaten. Pas in oktober 2016 leidde dat in Brussel tot de ordonnantie Open Data. Die gaat over actieve openbaarheid van bestuur: alle documenten die door een administratie worden beheerd, moeten voortaan gepubliceerd worden op een website. Maar dat is nog altijd totaal niet het geval.”

Wet over vergoedingen politici al uit 2006
“Erger nog staat het met de transparantie over en vermindering van bestuursmandaten in intercommunales en pararegionale instellingen, die minister-president Vervoort opnieuw beloofde na de druk van afgelopen week. Lijsten met de vergoedingen van Brusselse openbare mandatarissen zouden eigenlijk al in 2006 moeten gepubliceerd zijn: toen keurde het Brusselse parlement daar een ordonnantie over goed. We wachten daar al meer dan tien jaar op.”

“Vanuit die frustratie zijn we met Transparencia.be begonnen. Wij vragen dat alle beleidsdocumenten en de bezoldigingen en nevenfuncties van politici nu meteen openbaar worden gemaakt. In oktober 2016 vroegen we bijvoorbeeld alle openbare huisvestingsmaatschappijen naar de attesten rond brandveiligheid en conformiteit van de elektrische en gasinstallaties, lang voor de grote brand in een sociaal woonblok in Schaarbeek. Nog geen enkele maatschappij heeft geantwoord.”

“Een andere grote vraag: welke vzw’s krijgen subsidies van gemeenten en het gewest, hoeveel en met welk doel? Dat is zelfs onze parlementsleden niet duidelijk.”

Lippendienst
“De regering-Vervoort bewijst graag lippendienst aan transparantie en openbaarheid van bestuur, maar doet niets concreets. Tot nu toe weigerde minister-president Rudi Vervoort elke vorm van transparantie, zelfs als hij wettelijk verplicht is om die te geven,” zegt Van Gheluwe.

“Zo vroegen we aan alle bewindslui om ons een volledige lijst te geven van al hun huidige en voormalige kabinetsmedewerkers. We moesten heel wat druk zetten, ook samen met het weekblad Le Vif/L’Express, maar uiteindelijk hebben de meeste ministers de informatie doorgegeven. Alleen meneer Vervoort en staatssecretaris van Openbare Netheid Laanan (PS) weigeren koppig om die lijst van voormalige kabinetsmedewerkers vrij te geven.”

Hoe transparant is het beleid?

De Brusselse overheden lappen de nochtans wettelijk verplichte openbaarheid van bestuur geregeld aan hun laars. De oppositie, het gerecht, noch de media lijken in staat om daar veel tegen in te brengen. 

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Debat, Hoe transparant is het beleid?

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni