Actiris sloot 'illegaal contract' van 1 miljoen euro

© Photonews
| Actiris is het Brussels bureau voor arbeidsbemiddeling.

Een overeenkomst voor twee jaar ter waarde van bijna 1 miljoen euro met de vzw Living Tomorrow is door het Brussels arbeidsbemiddelingsbureau Actiris illegaal afgesloten. Dat concludeert het Rekenhof uit een audit op de Brusselse overheidsinstellingen.

In 2019 sloot de directeur-generaal van Actiris een deal van 919.600 euro met de vzw Living Tomorrow zonder voorafgaand akkoord van het directiecomité. Er vond ook geen openbare aanbesteding plaats, wat nochtans wettelijk verplicht is. Het Rekenhof zag er een inbreuk op de wetgeving in, zo schrijft de krant L'Écho.

Uit de audit van alle openbare instellingen in het Brussels Gewest, blijkt dat het Rekenhof de toegekende opdracht aan Living Tomorrow bovendien te vaag vindt. Actiris stelt de overeenkomst voor als een onderzoeksopdracht, maar het Rekenhof komt tot de conclusie dat het onderwerp van de deal een publieke dienstverlening betreft. Die vereist een openbare aanbesteding, zeker omdat niet wordt aangetoond dat Living Tomorrow voor de gegunde opdracht over een unieke expertise beschikt.

Het Rekenhof merkte ook op dat de overeenkomst pas drie maanden nadat ze in werking was getreden, ter goedkeuring werd voorgelegd aan het directiecomité van Actiris. Het afsluiten van zo'n contract behoort niet tot de dagelijkse werkzaamheden van de directeur-generaal en had dus voorafgaand besproken moeten worden.

De eerste twee schijven van het contract werden in 2019 al uitbetaald en zijn niet meer terug te vorderen, aldus L'Écho nog. Het gaat om een totale som van 229.000 euro. Living Tomorrow, een vzw uit Vilvoorde die zijn expertise opbouwde rond innovaties die de maatschappij grondig kunnen veranderen, werd gevraagd om prognoses te maken over de Brusselse arbeidsmarkt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?