Akkoord om meer Brusselse werkzoekenden in Vlaanderen aan werk te helpen

© PhotoNews
| Actiris verzorgt de begeleiding van werkzoekenden in Brussel. De organisatie zal dankzij een samenwerkingsakkoord binnenkort nauwer verbonden zijn met de Vlaamse tegenhanger VDAB.

De Vlaamse regering wil meer Brusselse werkzoekenden aan de slag in Vlaanderen en heeft daarom een samenwerkingsakkoord met de Brusselse regering afgesloten. De overeenkomst moet de uitwisseling van informatie tussen de arbeidsbemiddelingsdiensten VDAB en Actiris bevorderen.

Het akkoord zal ervoor zorgen dat de VDAB en Actiris jaarlijks een gezamenlijke arbeidsmarktanalyse zullen uitvoeren voor Brussel en Vlaanderen. Voor de problemen die daarin zichtbaar worden zullen vervolgens concrete oplossingen worden uitgewerkt. Daarnaast zullen beide instanties de pendelstromen en interregionale mobiliteit monitoren.

Verder bepaalt het akkoord ook dat VDAB en Actiris zullen samenwerken met het Agentschap voor Integratie en Inburgering en het Huis van het Nederlands om inburgeraars en anderstaligen te integreren op de arbeidsmarkt.

“Dit is een belangrijke stap richting een vlottere matching van werkzoekenden en vacatures tussen de gewesten. De krapte op de Vlaamse arbeidsmarkt neemt alsmaar toe. We moeten alle kansen dan ook maximaal grijpen om de Brusselse werkzoekenden ook naar Vlaanderen te laten kijken. Dat zal helpen om de mentale kloof tussen Vlaanderen en Brussel te overbruggen,” zegt Vlaams parlementslid uit Schaarbeek Annabel Tavernier (N-VA).

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?