Interactief

Brusselaars met hogere inkomens verlaten vaker gewest

CD
© BRUZZ
29/06/2023

Brusselaars die het gewest verlaten hebben een hoger inkomen dan zij die in Brussel komen wonen. Dat concludeert het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) uit een nieuwe studie.

In 2019 hebben maar liefst 37.000 Brusselaars het gewest verlaten om zich in Vlaanderen of Wallonië te vestigen, terwijl slechts 22.000 inwoners naar Brussel zijn verhuisd vanuit de andere twee gewesten. Uit het onderzoek blijkt dat de inkomens van vertrekkende Brusselaars over het algemeen hoger zijn dan die van nieuwkomers of blijvers in het gewest. De vertrekkende Brusselaars hebben een mediane belastbaar inkomen van 21.017 euro, terwijl de nieuwkomers een mediane belastbaar inkomen hebben van 18.822 euro.

Dat is niet zo verrassend. "Vooral jonge mensen komen naar de stad en vooral mensen boven de 35 jaar vertrekken", duidt demograaf Patrick Deboosere. "Jonge mensen studeren vaak nog of zijn pas afgestudeerd, waardoor ze logischerwijze minder verdienen. De vertrekkende Brusselaars zijn meestal beter gesetteld en vormen een tweeverdienersgezin."

Die intergewestelijke migratie van en naar het Brussels gewest heeft geleid tot een daling van het totale belastbare inkomen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met meer dan 200 miljoen euro, en dus ook de totale belastinginkomsten van het gewest. Volgens de onderzoekers herhaalt dit verlies aan belastinginkomsten zich sinds 2006 jaarlijks. Al moeten we de impact wel nuanceren, zegt onderzoeker Pierre-Philippe Treutens. "Die 200 miljoen euro vertegenwoordigt slechts 1 procent van het totale belastbare inkomen van de Brusselaars. Dat is niet heel veel, maar het zou wel beter zijn mocht die 1 procent binnen het gewest blijven."

Ondanks het verlies steeg het totale belastbare inkomen van de Brusselaars in 2019 met 302 miljoen euro, voornamelijk als gevolg van een stijging van het belastbare inkomen van de Brusselse inwoners die het gewest niet hebben verlaten.

Motivaties

Het onderzoek toont aan dat Brusselaars met een gemiddeld belastbaar inkomen (van 15.000 tot 35.000 euro) het meest geneigd zijn om Brussel te verlaten. Die trend van suburbanisatie bestaat al langer.

Ze verhuizen vaak door kinderen, zegt Deboosere. "Ze gaan op zoek naar plaatsen met betere voorzieningen als kinderopvang en scholen. Daarnaast verkiezen jonge gezinnen veelal een huis boven een appartement. In Brussel zijn er nu eenmaal meer appartementen."

Maar die suburbanisatie is ook vaker merkbaar bij mensen uit lagere inkomens. "De laatste 15 jaar ruilen eveneens mensen met lagere inkomens Brussel in voor Vlaanderen of Wallonië, omdat ze er niet in slagen om behoorlijke huisvesting te vinden", legt Deboosere uit. "Ze verhuizen naar plaatsen als Tienen, Diest, Aalst, Ninove en Geraardsbergen, omdat die een goede verbinding hebben met Brussel. Daarnaast zijn er kleine arbeidswoningen die veel goedkoper zijn."

Het is een fenomeen waar aandacht voor moet zijn, besluit Deboosere. "Maar het verlies wordt meer dan gecompenseerd door de stijging van de inkomens van de blijvers en de bijkomende inkomens uit het saldo van de internationale migratie."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , Samenleving , BISA , intergewestelijke migratie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni