Brusselboek Rekenhof: Gatz wil verder op de ingeslagen weg

© Anton Dewolf
| Sven Gatz (Open VLD).

De Brusselse regering heeft vorig jaar een aantal concrete acties genomen om de kwaliteit van de boekhoudkundige rapportage te verbeteren, waardoor goede vooruitgang is geboekt. Dat stelt minister van Financiën en Begroting Sven Gatz in een reactie op het 27ste Brusselboek dat het Rekenhof vrijdag publiceerde. "We gaan verder op de ingeslagen weg", voegt hij eraan toe.

Gatz wijst erop dat de rekeningen 2021 van het Brussels Gewest beter zijn dan begroot "door een scherpe en nauwgezette opvolging van de ontvangsten en uitgaven van het gewest. Dat blijkt uit de verbetering van de appreciatie van het Rekenhof op de individuele en gemeenschappelijke rekeningen".

Gatz verwijst ook naar een aantal initiatieven die hij genomen heeft om de kennis en doorstroming van informatie bij het opstellen van de rekeningen van het gewest te verbeteren. Daarbij werd gefocust op een betere samenwerking van de gewestelijke boekhouders. "Door regelmatig overleg tussen de verschillende boekhouders die binnen het Gewest actief zijn, zorgen we voor een betere controle en kwaliteit van de cijfers. Dat is nodig om op een adequate en betrouwbare manier te rapporteren aan het Rekenhof", aldus de minister.

Betrouwbare uitwisseling

Daarnaast werd sterk ingezet op tijdigheid en kwaliteit. Zo werden 74 procent van de rekeningen tijdig ingediend in 2022 en 26 procent binnen de termijn van 1 maand ten opzichte van 55 procent vorig jaar en 41 procent binnen de maand. Voorts werkt de minister aan een beter interne uitwisseling en afstemming van de gegevens van Brussel Fiscaliteit en Brussel Financiën en Begroting. Daar hinkt het gewest nog wat achterop, merkt het Rekenhof op.

Volgens minister Gatz zorgen de investeringen in IT, het SAP-platform - operationeel sinds januari 2022 - wel voor een tijdige en betrouwbare uitwisseling van fiscale gegevens binnen de administraties en ten aanzien van het Rekenhof. Met een nieuwe release van deze interface, gepland begin 2023, zal deze afstemming bovendien ook voor het geheel van boekhoudkundige operaties worden gerealiseerd. De werkzaamheden bij het opstellen van de beginbalans voor wat betreft de boekhoudkundige verrichtingen voor 1 januari 2021 zijn in een ver gevorderd stadium en zullen nog in de rekeningen 2022 worden verwerkt, conform de afspraken en planning met het Rekenhof.

Het ontbreken van deze beginbalans is de essentiële reden van de onthouding van het Rekenhof in haar rapport, merkt hij nog op. "We gaan verder op de ingeslagen weg waarbij de boekhoudkundige en financiële diensten nauwer en beter gestroomlijnd moeten samenwerken en concreet vooruitgang boeken met betrekking tot de kwaliteit en nauwkeurigheid van het boekhoudkundige beheer van het gewest. Een betere afstemming van de boekhoudkundige systemen en procedures is daarbij essentieel", besluit Begrotingsminister Sven Gatz.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?