Deze 16 projecten moeten in Brussel de relance na corona verzekeren

© BRUZZ
10/02/2021

De Brusselse regering heeft zestien projecten klaar waarmee ze de economie na de corona-epidemie nieuw leven mee wil inblazen. Ze kan daarvoor beroep doen op 395 miljoen euro uit het relanceplan van de Europese commissie.

Over die verdeling van die middelen was eerder veel discussie, omdat Brussel te weinig zou hebben binnengehaald.

Vorige week zijn zestien projecten afgeklopt binnen de Brusselse regering.

Die moeten kaderen binnen de strategie van het Europese relancebeleid. Dat wil zeggen dat de middelen niet alleen naar de ondersteuning van de pure economie mogen gaan, maar ook voldoende de transitie naar een duurzame samenleving moeten ondersteunen. Digitalisering en klimaat staan daarbij hoog op de agenda.

Het gaat om geld dat Brussel de komende drie jaar hoopt te kunnen ontvangen en dat ten laatste in 2026 moet zijn besteed.

201912126_mei_2019_Voorstelling_van_de_nieuwe_elektrische_buslijn_37_MIVB_Linkebeek_(c)_PhotoNews

Brussel wil met het Europese relancegeld onder meer elektrische bussen aankopen

Mobiliteit neemt met 140 miljoen euro de grootste hap uit het budget. De MIVB zal met de middelen de ingeslagen weg verderzetten in de elektrificatie van haar vloot. Er zullen 56 elektrische bussen worden aangekocht en zal een opslagplaats worden gebouwd, waar de elektrische bussen gestald kunnen worden.

Er gaat 10 miljoen euro naar nieuwe fietssnelwegen die Brussel beter moeten verbinden met het hinterland. “Het gaat daarbij om nieuwe verbindingen en verbeteringen van bestaande verbindingen,” aldus het kabinet van Elke Van Den Brandt (Groen).

Verder wordt er 60 miljoen euro uitgetrokken om de app te ontwikkelen die het rekeningrijden in Brussel mogelijk moet maken (SmartMove) en 5 miljoen voor de versnelde uitvoering van Mobility as a Service (MaaS), dat nauw zou kunnen aansluiten bij SmartMove.

Omscholen van werklozen

De werkloosheid dreigt na de pandemie een hoge vlucht te nemen. Vanuit de bevoegdheid werkgelegenheid wil minister Bernard Clerfayt (Défi) daarom maar liefst 100 miljoen euro uittrekken om werklozen, of toekomstige werklozen om te scholen. Het geld zal ook gaan naar innovatieve manieren om moeilijk bereikbare groepen te integreren op de arbeidsmarkt. Nog eens 19 miljoen euro gaat naar activering en de verbetering van de beroepsopleiding.

Daar komt nog eens 50 miljoen euro bij die de pure economie zuurstof moet geven. Brussels Finance & Invest kan zo met 'zachte leningen het Brussels economisch weefsel ondersteunen.

De EU hecht in haar relance-strategie veel belang aan digitalisering. Brussel gaat daarin mee door 38 miljoen euro uit te trekken voor de digitale communicatie tussen burgers, ondernemingen en overheid. Daarmee zullen bijvoorbeeld de aanvragen voor stedenbouwkundige of milieuvergunningen volledig gedigitaliseerd kunnen worden.

Brussel wil ook alle data waarover de verschillende beleidsniveau’s al beschikken beter met elkaar verbinden om de dienstverlening naar de burger en bedrijven efficiënter te maken (19,5 miljoen euro).

Tijdens de coronacrisis bleken tal van scholen digitaal niet mee te kunnen, omdat er geen wifi is, of omdat er onvoldoende laptops of tablets aanwezig zijn. De Brusselse regering wil 6,6 miljoen euro uittrekken om de Brusselse scholen beter uit te rusten.

Centre for AI van de VUB en ULB. Bezoek van Europees Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen in maart 2020

Het interuniversitair centrum van ULB en VUB voor Artificiële intelligentie kreeg vorig jaar al het bezoek van commissievoorzitter Ursula Von der Leyen.

Tot slot wordt in de digitale strategie ook nog eens 10 miljoen euro uitgetrokken voor de oprichting van een Centre for Artificial Intelligence (AI) for the Common Good, waarbij VUB en ULB zullen nagaan hoe AI beter kan worden ingezet om het Brussels beleid, de economie en social profit te ondersteunen.

De epidemie zette ook de sociale cohesie in de stad onder druk omdat de ongelijkheid is toegenomen tussen haves en have-nots. Vijftien miljoen euro zal gaan naar de versterking van de geestelijke gezondheidszorg en 6,5 miljoen euro naar woningen voor de meest kwetsbaren.

Om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen wordt 120 miljoen euro uitgetrokken. Het geld moet vooral gaan naar isolatie van de residentiële sector (65 miljoen) en van sociale woningen (47 miljoen), maar er wordt ook 8 miljoen euro voorzien om het vervoer in Brussel verder CO2-neutraal te maken.

20200430_Een_fietser_aan_het_Berlaymontgebouw_Wetstraat_Schumanplein_in_de_Europese_wijk_coronavirus_covid-19_(c)_PhotoNews.jpg

De heraanleg van het Schumanplein wordt ook, via Beliris, met Europees relancegeld betaald.

Alles samengeteld komt het Brussels verlanglijstje uit op 517 miljoen euro. Dat is meer dan de 395 miljoen euro die het Brussels Gewest toebedeeld krijgt, maar Vervoort zei dat er nog verder onderhandeld zal worden “Alle deelstaten vragen meer dan in het Overlegcomité is afgesproken,” zei hij nog in de commissie. Dus zullen er wellicht nog projecten sneuvelen of het met minder moeten doen. De projecten zijn wel al afgetoetst met bevoegd federaal staatssecretaris Thomas Dermine (PS). Later moet de Europese Commissie er nog haar zeg over doen.

Federaal manna

Minister-president Rudi Vervoort (PS) wees er maandag in de commissie Financiën op dat een aanzienlijk extra deel van het Europees relancegeld in Brussel terechtkomt via de federale regering. Die er gaat onder meer de heraanleg van het Schumanplein mee financieren, investeringen in de spoorwegen, fietssnelwegen en de herbestemming van het Beursgebouw. De verdere renovatie van de Jubelparkmusea en het Justitiepaleis maken ook deel uit van het het Europees relancegeld waarover de federale regering zal kunnen beschikken.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Economie , Rudi Vervoort , Europese relancefondsen , corona , Europese Commissie

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni