Het Justitiepaleis op het Poelaertplein staat al meer dan 30 jaar in de steigers

| Het Justitiepaleis op het Poelaertplein staat al meer dan 30 jaar in de steigers. 60 miljoen euro uit de Europese relancefondsen kan daar verandering in brengen.

Verlost Europees geld Justitiepaleis van zijn stellingen?

Godfried Roelant
© BRUZZ
08/02/2021

Vanuit de Europese herstelfondsen vloeit er 395 miljoen euro naar Brussel. De regering Vervoort heeft een lijst klaar met 16 projecten die kunnen rekenen op een deel daarvan. Maar volgens de oppositie hebben de plannen van het Gewest maar weinig om het lijf. “Het gaat hier voor een groot deel om oude beleidsmaatregelen die al langer deel uitmaken van de Brusselse agenda,” zegt parlementslid Gilles Verstraeten (N-VA).

Om de hoofdstad na de pandemie weer uit het coronadal te laten klimmen, krijgt Brussel 395 miljoen euro uit de Europese relancefondsen. Die som zal verdeeld worden onder verschillende beleidsthema’s. Mobiliteit en openbare werken nemen met 140,65 miljoen euro de grootste hap uit het budget. Daarna volgt sociaal welzijn (129,5 miljoen euro), klimaat en duurzaamheid (120 miljoen), productiviteit (69 miljoen euro) en digitalisering (67,9 miljoen euro).

Samen is dat goed voor 527,05 miljoen euro, wat betekent dat er de komende maanden nog gesnoeid zal moeten worden om aan de vooropgestelde 395 miljoen euro te komen. Want op 30 april moet ons land een definitieve verdeling voorleggen aan de Europese Commissie.

‘Maandenlang getalm’

In de commissie Financiën van het Brussels parlement kwam er maandag een spervuur aan vragen over hoe dat geld juist besteed zal worden. De regering heeft een lijst opgesteld met 16 projecten, maar dat stemt de oppositie niet meteen hoopvol. “Het is goed dat er na maanden getalm eindelijk actie wordt ondernomen, maar inhoudelijk weten we nog altijd niet waar we aan toe zijn,” stoorde Cieltje Van Achter (N-VA) zich aan het gebrek aan duidelijkheid.

"Het is niet alleen te weinig, het gaat bovendien om oude beleidsmaatregelen"

Gilles Verstraeten (N-VA), Brussels parlementslid in de commissie Financiën

Gilles Verstraeten 2 N-VA installatie Brussels Parlement

Minister-president Rudi Vervoort (PS) somde daarom nog eens een paar maatregelen op. Er zal werk gemaakt worden van een digitaal overheidsplatform om het contact met de burger te vergemakkelijken en een deel van het budget zal gaan naar de aankoop van lesmateriaal voor kwetsbare jongeren. Oppositielid Gilles Verstraeten (N-VA) werd er niet meteen warm van. “Het is niet alleen te weinig, het gaat bovendien om oude beleidsmaatregelen. Investeren in studiemateriaal voor kansarme jongeren staat al langer op de Brusselse agenda.”

Vervoort ging in zijn repliek wel dieper in op de Phoenixpremie. Die financiële steunmaatregel beloont werkgevers die mensen in dienst nemen die door de coronacrisis hun job zijn verloren, of recent geregistreerd staan bij arbeidsbemiddelaar Actiris. De minister-president bevestigde dat deze niet met Europese steun bekostigd zal worden. Hij gaf ook nog mee dat ‘er ondanks de vele schulden gestreefd wordt naar een begrotingsevenwicht in 2024, met uitzondering van een aantal buitengewone investeringen om de economische groei te bevorderen’.

Vervoort rekent op gemeenschappen

Brussel krijgt een aanzienlijk kleiner deel van de geldpot. Maar Vervoort verwacht van de gemeenschappen dat ze investeren in het Gewest om dat te compenseren. En vanop het federale niveau rekent hij dat er 300 miljoen euro naar de stad vloeit. Zo is er een enveloppe van 50 miljoen euro voorzien voor Beliris, het federale investeringsfonds voor Brussel. Dat moet onder meer dienen voor de herinrichting van het Schumanplein.

En dan is er nog de renovatie van het Beursgebouw. Het prijskaartje daarvan loopt nu al op tot 54 miljoen euro. Een deel daarvan, zo’n 10 miljoen euro, zou betaald kunnen worden met geld afkomstig van Beliris. Een andere piste is om het Europese herstelfonds daarvoor aan te spreken. Dat is ook van toepassing op de werken aan het Justitiepaleis. Om het gebouw onder meer uit de steigers te halen, wordt gemikt op 60 miljoen euro.

Thomas Dermine (PS), staatssecretaris bevoegd voor het herstelbeleid in ons land, heeft in de krant L’Echo alvast het belang van het Justitiepaleis onderstreept. “Investeringen in onderwijs en economie zijn nodig, maar we moeten ook op lange termijn durven denken. Het gerecht speelt een belangrijke rol in onze samenleving en vormt een van de hoekstenen van onze maatschappij. Een iconisch gebouw zoals het Justitiepaleis verdient daarom de nodige aandacht. Bovendien gaat het hier om minder dan één procent van het volledige bedrag dat België krijgt van Europa.”

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel , Politiek , Samenleving , Europese relancefondsen , Justitiepaleis , renovatie beursgebouw , aanpak coronacrisis , Rudi Vervoort , Cieltje Van Achter , Gilles Verstraeten

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni