Alain Maron: "Brussel heeft als eerste entiteit de ernst van de energiecrisis ingezien."

Energiedebat: 'Maron ziet de urgentie niet'

Bram Van Renterghem
© BRUZZ
20/09/2022

Het Brusselse parlement wilde deze dinsdag graag weten wat het plan is van minister van Energie Alain Maron (Ecolo) om de hoge energieprijzen te counteren. Maron verwees daarbij vooral naar beslissingen van maanden geleden, dit tot frustratie van de oppositie. "Veel verder dan wat algemeenheden komt u niet", zegt Bianca Debaets (CD&V).

In de plenaire vergadering van het Brussels parlement waren zowat alle actualiteitsvragen gelinkt aan de energiecrisis. De vragen van parlementsleden van zowel oppositie als meerderheid waren daarbij heel concreet.

Zo wilde Els Rochette (One.Brussels) weten wanneer nu eindelijk een omvattend noodplan wordt voorgesteld. Ook is het haar niet duidelijk wanneer de 20 miljoen euro steun, die de Brusselse regering in het voorjaar heeft vrijgemaakt, nu via de OCMW's verdeeld kan worden aan mensen die hun factuur niet meer kunnen betalen. "Ik mis een sense of urgency", zei ze.

Een gevoel dat breed gedeeld werd, onder meer door Alexia Bertrand (MR). "U blijft maar onderzoeken, maar wanneer komt het plan?" Bianca Debaets (CD&V) wilde dan weer weten of het idee van minister van Werk Bernard Clerfayt (Défi), om als Brussels Gewest de netkosten op zich te nemen, een ballonnetje is, of beslist beleid. "Dat zou de energiefactuur met 15 à 20 procent doen dalen", citeerde ze Clerfayt.

"U blijft maar onderzoeken, maar wanneer komt het plan?"

Alexia Bertrand - fractievoorzitter MR

Vragen waarop minister van Energie Alain Maron (Ecolo) geen antwoord gaf. Wel stipte hij aan dat het Brussels Gewest wel degelijk de ernst van de energiecrisis inziet, en wel voor dat de andere Gewesten dat deden.

Maron verwees naar de in het voorjaar hervormde gas- en elektriciteitsordonnantie, die een (nog) betere bescherming biedt aan de gezinnen, het systeem van 'beschermde afnemer' uitbreidt en automatiseert en het sociaal tarief waarborgt voor wie niet op de reguliere markt terecht kan.

De Energieminister wees er ook op dat 40 procent van de Brusselse gezinnen momenteel een vast energiecontract hebben, afgesloten voor drie jaar, een gevolg van de specifieke regelgeving in Brussel. Die gezinnen blijven dus (voorlopig) gespaard van extreme prijsverhogingen. Daarnaast hebben 27 procent van de Brusselse huishoudens recht op het uitgebreide sociaal tarief.

Nog geen nieuwe maatregelen

Dat beleid dateert echter van voor de inval in Oekraïne, en de verergerde energiecrisis. De parlementsleden wilden vooral weten wat er intussen nog beslist werd. Maron vermeldde de omzendbrief die naar de gemeenten en administraties gestuurd wordt, met de vraag om energiezuiniger te zijn. Daarnaast zijn er ook richtlijnen op komst voor bedrijven, iets waar nu met de sociale partners over wordt samengezeten.

Maar over de netkosten die het Brussels Gewest eventueel zelf zou betalen, is nog geen nieuws. "Daar werken we de komende weken aan, maar ik kan u nu al zeggen dat die door de stijgende energieprijzen geen korting van 20 procent zullen opleveren, zoals eerder werd gezegd."

"Niemand heeft een mirakeloplossing."

Alain Maron - Minister voor Energie (Ecolo)

Maron riep vervolgens op om 'zonder demagogie' verder samen te werken. "Niemand heeft een mirakeloplossing. Het heeft geen enkele zin om de bevolking te verdelen met valse beloftes of voorstellen", aldus minister Maron.

Dat laatste viel slecht bij de oppositie. "Aanval is de beste verdediging, dat heeft u goed begrepen", zei Alexia Bertrand, die vervolgens een debat over kerncentrales begon, wat geen Brusselse bevoegdheid is. Els Rochette, Cieltje Van Achter (N-VA), Christophe De Beukelaer (Les Engangés) betreurden dan weer dat ze geen antwoord op hun vragen kregen. "U komt niet verder dan wat algemeenheden", concludeerde Debaets.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni