15 juni 2023: Brussels minister Sven Gatz (Open VLD) stelt op de Brussels Urban Summit het nieuwe internationale merk BRUSSELS voor

| Brussels minister Sven Gatz (Open VLD).

Gatz: 'Geen politieke begrotingscontrole maar wel een technische aanpassing'

© Belga
29/09/2023

De Brusselse regering vindt een begrotingscontrole voor het lopende jaar niet nodig, maar er komt wel een technische aanpassing, die aan het Brussels Parlement zal worden voorgelegd bij de bespreking van de begroting 2024 eind dit jaar. Dat antwoordde minister van Begroting en Financiën Sven Gatz vrijdag tijdens het vragenuurtje op een vraag van N-VA-fractieleidster Cieltje Van Achter.

De Open VLD-minister wees erop dat begrotingsaanpassingen de afgelopen 20 jaar eerder uitzonderlijk waren in het Brussels Gewest en slechts gebeurden als de regering dat wenste - wat nu niet het geval is - of dat een aanpassing nodig was wegens externe noden.

Volgens Gatz was dat nodig, grotendeels omdat er in de oorspronkelijke begroting provisies waren ingeschreven om de gevolgen van de energiecrisis op te vangen, die niet gebruikt werden. Die onderbenutte provisies, samen met de gebruikelijke provisies, volstaan om de tegenvallende fiscale inkomsten op te vangen, onder meer in de registratierechten.

Sven Gatz wees Cieltje Van Achter ook op het feit dat kredietbeoordelaar Standard & Poors zopas de AA-rating voor het Brussels Gewest behouden heeft: "Zonder een correcte uitvoering van de begroting is het onmogelijk een AA-rating te verkrijgen of te behouden."

Voor Cieltje Van Achter is het essentieel dat het parlement correct geïnformeerd wordt over de uitvoering van de begroting. "Wij vragen dat minister Gatz een aangepaste begroting 2023 voorlegt aan het parlement. Dat is toch het democratisch minimum dat wij van de regering mogen verwachten? Dat het parlement kan controleren wat er met het belastinggeld gebeurt. Vandaag hebben wij helaas geen bevestiging gekregen van minister Gatz dat hij zeker met een begrotingsaanpassing naar het parlement komt."

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni