Handelaars krijgen automatische vergoeding bij werfhinder

© Kevin Van den Panhuyzen-BRUZZ
| Minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) en minister van Economie Didier Gosuin (Défi)

Kleine handelszaken kunnen vanaf eind maart beroep doen op een nieuwe schadevergoeding van het Gewest voor de hinder die ze ondervinden van openbare werken. Het gaat om bedragen van 2.000 tot 2.700 euro per halfjaar. Voor de werven voor de nieuwe metrolijn wordt een aparte regeling uitgewerkt en een pot van zo'n 10 miljoen euro aangelegd.

Voor handelszaken die werfhinder ondervinden bestaat er al een federale vergoeding . Die bedraagt 73 euro per dag, op voorwaarde dat de handelaar zijn zaak sluit. "Dat is absurd. Zo raak je je klanten kwijt aan de concurrentie", legt minister van Economie Didier Gosuin uit. "We gingen daarom op zoek naar een nieuw, snel en pragmatisch systeem."

Dat systeem treedt in werking vanaf 25 maart en geldt voor kleine handelszaken met maximum negen voltijdse werknemers. Wanneer zo'n handelszaak hinder ondervindt door een werf die minstens vier weken lang duurt, heeft die handelszaak automatisch recht op een schadevergoeding.

'Voordelig systeem'

Het gaat om een forfaitaire vergoeding van 2.000 euro voor handelszaken met minder dan twee voltijdse werknemers. Zaken met twee tot vier werknemers krijgen 2.350 euro, wie vijf tot negen werknemers heeft, krijgt 2.700 euro. Als een werf na zes maanden verder loopt, kan zo'n vergoeding opnieuw worden aangevraagd.

Het vergoedingssysteem is gebaseerd op dat van Vlaanderen, waar bedrijfjes met minder dan tien werknemers per jaar een bedrag van 2.000 euro krijgen. "Ons systeem is dus voordeliger", zegt Gosuin trots.

'Eenvoudiger'

Bovendien wordt het voor handelaars eenvoudiger om een vergoeding aan te vragen. "Zo moet Osiris, het digitaal platform waarop alle wegwerkzaamheden in het Gewest gebundeld staan, komende zomer een update krijgen", aldus minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A).

"Handelaars zullen geen attesten of omzetcijfers meer moeten indienen voor een vergoedingsaanvraag", zegt Smet nog. "Die vergoeding zal bijna automatisch worden toegekend", voegt Gosuin daar aan toe. Concreet komt er per werf een coördinatiecommissie waarin onder meer handelsagentschap hub.brussels vertegenwoordigd zal zijn. "Dat overlegorgaan wordt nu structureel verankerd en naast handelaars worden ook de buurtbewoners en de verschillende overheidsinstanties betrokken", zegt Smet.

Brussels minister van mobiliteit Pascal Smet 2 (PS)

Het vergoedingssysteem werd onder meer uitgetest op het Spiegelplein in Jette en wordt vanaf volgende week uitgebreid naar het volledige gewest. Het vergoedingssysteem geldt dan ook voor oudere werven. Handelaars op bijvoorbeeld het Fernand Cocqplein zullen de vergoeding dus vanaf 25 maart kunnen aanvragen.

Langere werfuren

Daarnaast heeft de Brusselse regering een akkoord over nieuwe werfuren. "De regel is dat er tussen 7 en 19 uur 7,5 uur doorlopend gewerkt zal worden", aldus Smet. "Voor grote werven zullen nutsbedrijven dubbele shifts kunnen werken tussen 6 en 22 uur." Die regeling treedt pas eind 2020 in werking.

Het gewest wil ook afstappen van de blauw-gele werfafsluitingen. "We willen meer naar grotere afsluitingen met ruimte voor bijvoorbeeld streetart", klinkt het bij de minister van Mobiliteit. Tot slot wil minister Smet aannemers verplichten om werfmateriaal te voorzien van qr-codes, om te verhinderen dat het werfmateriaal onnodig blijft liggen.

10 miljoen euro voor metrowerf

Voor één reeks werven werkt het Gewest aan een aparte regeling. "De werven voor de nieuwe metrolijn zullen van een andere categorie zijn. De hinder zal uitzonderlijk zijn, dus moet de regeling dat ook zijn", aldus Smet. "We werken aan een pact met de Stad Brussel en de betrokken gemeentes."

Er zou een budget zijn van 10 miljoen euro voor de vergoeding van handelaars die hinder zullen ondervinden door de metrowerken. De komende weken wordt dit pact nog uitgewerkt.

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

 

 

Meer nieuws uit Brussel

Nieuws en cultuur uit Brussel in je mailbox?