Twee betogers houden een spandoek vast om te protesteren tegen uithuiszettingen
© BRUZZ | Twee betogers houden een spandoek vast om te protesteren tegen uithuiszettingen (archiefbeeld).

Huurdersbond wil verbod op uithuiszettingen

CD
© BRUZZ
22/10/2022
Updated: 24/10/2022 16.08u

De Brusselse huurdersbond Syndicat des Locataires wil, naar Waals voorbeeld, een moratorium op uithuiszettingen in Brussel vanaf 1 november. Die was aangekondigd door staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) maar is er uiteindelijk niet gekomen, zegt voorzitter José Garcia aan BRUZZ.

Op 22 september besliste de Waalse regering om de uitvoering van uithuiszettingen op te schorten. Dat gaat in op 1 november 2022 en eindigt op 15 maart 2023. De Brusselse huurdersbond steunt het initiatief en vraagt hetzelfde voor de Brusselse huurders.

"Jaarlijks zijn er in Brussel ongeveer 6.000 uitzettingsbevelen en 1.000 effectieve huisuitzettingen", zegt Garcia. "Er is geen enkele reden om tot huisuitzetting over te gaan. Ten eerste kost het de maatschappij veel meer om die mensen te herhuisvesten. Daarnaast is het inhumaan. Iemand aan de deur zetten, is zoals de doodstraf, maar dan op sociaal vlak."

Vandaag komen daar de energiecrisis en de hoge huurprijzen bij.

Concreet vraagt de Syndicat des Locataires dat het Brusselse parlement een ordonnantie aanneemt tegen 30 oktober, die ten laatste op 1 november in werking treedt.

Volgens Garcia is dat nog mogelijk, al is er wel haast bij.

Aangekondigd maar niet bekrachtigd

Ook tijdens de coronacrisis gold er een moratorium op uithuiszettingen.

Eind april kondigde staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS) op haar website aan dat er een akkoord is binnen de regering om ook de volgende jaren een moratorium in te stellen op uithuiszettingen vanaf 1 november 2022, maar volgens de Syndicat des Locataires is de beslissing hierover uiteindelijk nooit genomen.

"De tekst zal op 10 november in een tweede lezing opnieuw op de Ministerraad komen", zegt de woordvoerder van Ben Hamou. "Vervolgens zal die voor advies aan de Raad van State worden voorgelegd. Daarna gaat de tekst nog één keer door de Ministerraad alvorens het in het parlement wordt ingediend. De tekst gaat bovendien niet enkel over een wintermoratorium, maar ook over de hervorming van de procedure." De voorwaarden en termijnen van de procedure worden herzien zodat de huurder beter geïnformeerd wordt, en zodat het OCMW proactief kan optreden en de huurder in elke fase van de procedure kan begeleiden.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie