| Sint-Joost-ten-Node behoort tot de arme sikkel.

Inkomen Brusselaars uit armste wijken stijgt

Arnaud De Decker
© BRUZZ
18/03/2021
Updated: 18/03/2021 14.44u

In tien jaar tijd is het inkomen in zowel de armste als de rijkste Brusselse wijken gestegen. Dat blijkt uit een analyse van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA). In de wijken waar veel middenklassers wonen daarentegen verliezen de inwoners aan koopkracht.

Tussen 2006 en 2016 is het mediane inkomen- dat is het middelste inkomen als alle inkomens van laag naar hoog zijn gesorteerd - in de meeste Brusselse wijken gestegen. Het gaat dan voornamelijk om wijken met lage mediane inkomens in de arme sikkel (van Vorst tot Sint-Joost over het westen van de Vijfhoek en de Vijfhoek zelf), maar ook in wijken met hoge inkomens, zoals in Woluwe en Oudergem, is het mediane inkomen gestegen.

"Deze zone in de arme sikkel lijkt haar specifieke karakter voor een deel te verliezen: dankzij de duidelijk positieve evolutie van het mediane inkomen, neemt het verschil met het inkomen van de andere wijken van het Brussels Gewest af," stellen de auteurs van de studie.

Daling in Ukkel

Daartegenover staat dat het inkomen een pak minder stijgt in Ukkel en Etterbeek, waar de inkomens doorgaans vrij hoog zijn. Maar ook daar waar het inkomen eerder laag was, ten westen en ten noorden van de arme sikkel, van Anderlecht tot Laken over Molenbeek, Sint-Agatha-Berchem, Ganshoren, Koekelberg en Jette stijgt het minder. Dit zijn vaak wijken met in 2006 een middelmatig tot laag mediaan inkomen.

"We zien twee mogelijkheden. Ofwel is er een verandering in de bevolking, waarbij rijkere mensen zich in arme wijken settelen. Ofwel is de bevolking in die armste wijken meer gaan verdienen."

Jean-Pierre Hermia

"Als we corrigeren op inflatie, kunnen we zelfs stellen dat het mediane inkomen in die wijken is gedaald," duidt Jean-Pierre Hermia van het BISA.

Ook in wijken die op de grens liggen tussen de eerste en de tweede kroon, in Vorst, Elsene, Schaarbeek en vrijwel heel Etterbeek, samen met een meerderheid van de wijken van Ukkel en het noorden van Evere en Haren, daalt het mediane inkomen.

Lees verder onder de kaart

Evolutie mediane inkomen per wijk

| Evolutie van het mediane inkomen per wijk tussen 2006 en 2016

Hoe het komt dat de inkomens sterker stijgen in de armste wijken dan die waar veel middenklassers wonen, is volgens de onderzoekers niet duidelijk. "We zien twee mogelijkheden. Ofwel is er een verandering in de bevolking, waarbij rijkere mensen zich in arme wijken settelen. Dat doet het mediane inkomen daar stijgen. Ofwel is de bevolking in die armste wijken meer gaan verdienen."

"Hetzelfde geldt voor de wijken met een middelmatige inkomen. Ofwel zijn de mensen daar op tien jaar tijd armer geworden, ofwel is ook daar een verandering in de bevolking." Dat fenomeen willen de onderzoekers van het BISA op termijn in kaar brengen.

Over het algemeen is het mediane inkomen in heel het Brussels Gewest wel gestegen met 2,4 procent. Dat is minder dan in het Vlaams (+4,4%) en het Waals Gewest (+6,1%).

Verhoging sociale status

De resultaten van de studie van het BISA verbazen stadssocioloog Eric Corijn (VUB) allerminst. "Dat is een fenomeen dat men al langer kan observeren. De hele buurt binnen de zogenaamde arme cirkel valt ten prooi aan gentrificatie," zegt hij. "Het centrum van de stad bevindt zich niet langer exclusief binnen de Vijfhoek, maar breidt zich langzaam uit, onder andere aan de overkant van het kanaal."

Volgens Corijn biedt deze bevinding alvast een eerste verklaring voor het verhoogde mediane inkomen, net binnen die arme sikkel. "Een kapitaalkrachtigere bevolking vindt zijn weg naar die armere en vaak goedkopere wijken. Dat verhoogt het gemiddeld inkomen in deze wijken."

"Daarnaast gaat die evolutie gepaard met een verhoging van de sociale status van de jonge generatie in die wijken. Kinderen van migranten zijn vaker hoogopgeleid, en brengen op die manier een verhoging van de welvaart in deze wijken."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel, Economie, inkomen, BISA

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni