(Themabeeld)

Nergens ligt doorsnee loon zo hoog als in Brussel

© Belga - BRUZZ
23/05/2022

Het mediaan brutoloon in Brussel is in het eerste kwartaal van 2022 fors gestegen tot 3.321,50 euro. Dat is 137 euro hoger dan een jaar eerder, zo blijkt maandag uit gegevens van HR-dienstverlener SD Worx. Het mediaanloon in Wallonië bedraagt 2.766,50 euro, in Vlaanderen 2.985 euro.

Het mediaanloon is het loon dat zich precies in het midden situeert. De helft van de werknemers verdient dus minder dan dat bedrag, de andere helft verdient meer. De mediaan geeft een beter beeld van de salarissen in België dan het gemiddelde. Gemiddelden worden namelijk vertekend door hoge lonen.

Het mediaanloon varieert sterk naargelang het statuut en de provincie, aldus SD Worx, op basis van cijfers over 400.000 Belgische werknemers die in de privésector werken. Zo heeft Limburg het hoogste mediaanloon voor arbeiders (2.805 euro) en Brussel het laagste.

Bedienden die in het Brussels gewest werken (maar er niet noodzakelijk wonen) hebben daarentegen het beste loonpakket (3.911 euro). Dat is bijna 1.170 euro meer dan hun collega's in de provincie Namen. De cijfers gaan enkel over het maandloon, eindejaarspremie of vakantiegeld zijn dus niet inbegrepen.

In Wallonië is het mediane brutosalaris over het algemeen met 93 euro gestegen tot 2.766,50 euro. In Vlaanderen is het 2.985 euro, 109 euro meer dan een jaar eerder. Het Brusselse mediaansalaris voor voltijds werkenden is 3.322 euro. In geen enkele andere provincie ligt dat hoger.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni