Winterpret telde vorig jaar 244 chalets, waarvan een 30-tal door Brusselse handelaars werd ingenomen.

‘Schep duidelijkheid rond toekenning kerstchalets’

KH
© BRUZZ
06/11/2018

In 2015 al vroeg Johan Van den Driessche (N-VA) hoe de chalets voor Winterpret precies worden toegekend. Tijdens de gemeenteraad van maandag kwam er opnieuw geen antwoord. Burgemeester Close (PS) overweegt wel om de beslissing over de toekenningen naar het schepencollege over te hevelen.

“Verschillende Brusselse handelaars contacteerden me omdat ze graag op Winterpret willen staan, maar daar al jaren niet in slagen. Ze hebben het gevoel dat die chalets vooral aan de vriendjes van de burgemeester worden toegekend”, zegt Van den Driessche aan BRUZZ.

Het gemeenteraadslid vroeg daarom al in 2015 om het reglement dat bepaalt hoe iemand aan een chalet raakt. Hij herhaalde die vraag later en wou ook het verslag waarin de beslissing gemotiveerd werd. “Maar ik kreeg het nooit.”

Op de gemeenteraad maandag bracht Van den Driessche, die zijn mandaat in de nieuwe gemeenteraad niet zal opnemen, het onderwerp nog eens ter sprake.

30-tal Brusselse chalets

Bevoegd schepen Karine Lalieux (PS) gaf enkel een algemeen antwoord. “Veel handelaars willen elk jaar terugkomen en slechts 8 tot 10 procent van de kraampjes komt jaarlijks vrij. Wanneer we de kandidaten voor die chalets kiezen, letten we onder meer op het evenwicht tussen verschillende functies, zoals voeding en geschenken.”

Op de vraag hoe het eigenlijke beslissingsproces precies verloopt, antwoordde de schepen niet. Burgemeester Philippe Close (PS), die bevoegd was voor de materie tot hij de tricolore sjerp kreeg, deed dat wel. “Het klopt dat het er nu geen goedkeuring door het schepencollege gebeurt. Ik zal samen met de stadssecretaris bekijken of we dat wel kunnen invoeren.”

Lalieux gaf ook nog mee dat de kerstmarkt een dertigtal chalets van Brusselse handelaars telt op een totaal van 244. “Er is dus wel degelijk een lokale vertegenwoordiging.”

Ongeveer 150 handelaars zijn Belgisch en nog eens 70 komen uit Frankrijk. Dat laatste aantal vindt Van den Driessche alvast erg hoog. "Een betere buitenlandse spreiding zou Winterpret gevarieerder maken."

Fijn dat je wil reageren. Wie reageert, gaat akkoord met onze huisregels. Hoe reageren via Disqus? Een woordje uitleg.

Lees meer over: Brussel-Stad , Economie , Winterpret , Karine Lalieux , Philippe Close , Johan Van den Driessche

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni