Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS)

| Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS.)

Vervoort komt met langverwachte nieuwe 'Airbnb-ordonnantie'

Jasmijn Post
© Belga - BRUZZ
29/09/2022

De Brusselse ministerraad heeft donderdag het voorontwerp over toeristische verblijven in eerste lezing goedgekeurd. De vernieuwde wetgeving legt de regels vast voor mensen die een bed&breakfast, Airbnb of andere toeristisch verblijf verhuren. De ordonnantie kent een paar versoepelingen: zo blijft de vergunning voor brandveiligheid tot acht jaar geldig.

De tekst is het resultaat van overleg met vertegenwoordigers van de verblijfssector, de 19 Brusselse gemeenten, Brulocalis, de Dienst voor Brandbestrijding en Dringende Medische Hulp (DBDMH), huurders- en eigenaarsverenigingen, de minister van Huisvesting en tot slot ook enkele spelers die fungeren als tussenschakel, bijvoorbeeld platformen.

De regeling in verband met de registratie van de toeristische verblijfsactiviteit blijft behouden. Iedereen die op de markt tegen betaling een plaats aanbiedt waar mensen gedurende niet meer dan 90 opeenvolgende dagen kunnen verblijven zonder dat ze er wonen of gehuisvest zijn, moet zijn activiteit registreren bij Brussel Economie en Werkgelegenheid.

Wijzigingen

In de nieuwe ordonnantie worden een paar zaken vereenvoudigd of aangepast. Een uitbater zal nog altijd een stedenbouwkundige vergunning moeten voorleggen, net als een brandveiligheidsattest. Wel wordt een tijdelijk brandveiligheidsattest ingevoerd. Dat is een vergunning van één jaar die verlengd kan worden. Intussen kan de eigenaar werken uitvoeren zodat het helemaal aan de eisen voldoet voor toeristische logies. Het gewone brandveiligheidsattest wordt verlengd tot acht jaar in plaats van vijf jaar.

In een mededeling benadrukt Vervoort dat de levenskwaliteit van de bewoners en omwonenden door de aanpassingen wordt beschermd. De gemeente bekijkt – net als tijdens de huidige wetgeving – tijdens de vergunningsaanvraag of de aanvraag voor het toeristische verblijf past binnen het gewestelijk bestemmingsplan en kan een vergunning weigeren.

Oude ordonnantie 'te streng'

In 2014 keurde het Brusselse parlement een ordonnantie goed over de toeristische overnachtingen. Volgens de Europese Commissie is de Brusselse Airbnb-wetgeving nochtans te streng. De regering vroeg enkele jaren later aan de ULB om de ordonnantie te evalueren. Uit die studie bleek dat de Brusselse procedure ook erg omslachtig is. Wie bijvoorbeeld een conformiteitsattest aanvraagt voor een woning die hij als Airbnb wil verhuren, krijgt te maken met erg lange wachttijden.

Daar zou de nieuwe ordonnantie een antwoord op moeten bieden. Het voorontwerp wordt nu ter advies voorgelegd aan Brupartners (de Economische en Sociale Raad van het Brussels Gewest), Brulocalis en de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni