| Personeel in rusthuis Masui in de Schaarbeekse Brabantwijk.

7,6 miljoen euro meer voor Brussels zorgaanbod

CD
© BRUZZ
27/10/2021

De Brusselse regering kent de Brusselse Welzijnsinstelling Iriscare een groeinorm toe van 7.606.000 euro om het bijstand- en zorgaanbod uit te bouwen in 2022. "Deze groeinorm is meer dan een uitgave. Het is een investering in de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars," zegt minister van Gezondheid Alain Maron.

Een groote deel van het budget gaat naar de rust- en verzorgingstehuizen. Daar wordt het personeel belast met de reactivering, zoals kinesi- en ergotherapeuten, versterkt. Ook wordt de thuisoppas bij ouderen uitgebreid en worden de centra voor dagverzorging geherfinancierd. Dit zou al goed zijn voor ongeveer 4 miljoen euro.

Geestelijke gezondheidszorg

Daarnaast wordt bijna 1,9 miljoen euro geïnvesteerd in geestelijke gezondheid en revalidatie. Zo zal bijvoorbeeld een verblijf in een psychiatrisch verzorgingstehuis financieel toegankelijker worden voor de begunstigden, kunnen de revalidatieovereenkomsten geherfinancierd worden en kunnen er in 2022 twintig plaatsen bijkomen in de initiatieven voor beschut wonen.

Verder gaat er zo'n 1,1 miljoen euro naar personen met een handicap. Het zal vooral gebruikt worden voor respijtzorg voor gezinnen met kinderen met een ernstige ziekte of handicap. Ook zal ruim 600.000 euro worden geïnvesteerd in preventie en eerstelijnszorg.

Minister van Gezondheid Alain Maron, vindt de toekenning van de groeinorm essentieel. "Het verbetert immers de opvang van onze ouderen, bevordert hun ondersteuning thuis, versterkt het aanbod van geestelijke gezondheidszorg en verbetert de mogelijkheden van respijtzorg. Deze groeinorm is meer dan een uitgave, het is een investering in de gezondheid en het welzijn van de Brusselaars.”

Iets gezien in de stad? Meld het aan onze redactie

Site by wieni